Bokföringsprogram

Alla verksamheter har en bokföringsskyldighet vilket betyder att du ska registrera och redovisa alla företagets ekonomiska affärshändelser i både kronologisk och systematisk ordning. Bokföringen består av verifikationer, grund- och huvudbok, resultat- och balansräkning samt årsbokslut eller årsredovisning.

Du kan bokföra manuellt i en slags dagbok men mer vanligt är att du tar hjälp av ett bokföringsprogram som du använder på din dator. Vanliga kalkylprogram som till exempel Excel får inte användas för bokföringen. Bokföringsprogrammen kan vara lokalt installerade på din dator eller molnbaserade och går då att nå från vilken enhet du vill. Var noga med att hitta det bokföringsprogram som passar bäst för just dig och din verksamhet; ta hänsyn till dina förkunskaper, företagsstorlek, bransch, speciella behov etc.

På engelska: accounting program

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
På 2600 år har det hänt … nästan ingenting alls

Mathias Peterson på Hogia bjuder in dig till en resa genom tiden – från lertavlor till AI – i bokföringskonstens värld.

Läs mer