På 2600 år har det hänt … nästan ingenting alls

Publicerad: 2023-09-21

Redan i det gamla Babylonien fördes bok med hjälp av ristningar på lertavlor. Om vi förflyttar oss fram till slutet av 1400-talet hade italienska handelsskrået behov av att skapa struktur och ordning. Kontoplanen föddes, den första boken om dubbel bokföring publicerades och ”den moderna bokföringen” såg dagens ljus.

På 1600-talet nådde den dubbla bokföringen Sverige och allt sedan dess är detta principen som tillämpas – än idag. Att vara specialiserad bokförare blev ett yrke, initialt analogt med bläck och papper, men på senare tid med datorer och anpassade programvaror som arbetsverktyg. Internets intåg i våra liv på 90-talet ledde till den digitala utveckling som därefter har gått i rasande tempo och som nu tar oss fram till vad som närmast kan beskrivas som ett paradigmskifte: Artificiell intelligens som tar över ditt jobb – men som i gengäld ger dig ett roligare.

Fyra olika typer av artificiell intelligens.

De fyra olika typerna av AI, från automatiserad intelligens till autonom intelligens.

AI på olika nivåer

När det kommer till tillämpning av AI kan man dela in det stora begreppet i fyra olika typer av artificiell intelligens. 

 • Automatiserad intelligens
  Denna typ av AI kan vi kalla automatisering av manuella och standardiserade rutinuppgifter. Här befinner vi oss redan idag, exempelvis med vårt ekonomisystem Hogia OpenBusiness. I denna använder vi AI i form av automatiserad intelligens för att kategorisera eller tagga dokument för att kunna automatisera flödet. Ett digitalt dokument kan till exempel vara ett kvitto som skall konteras och bokföras, en leverantörsfaktura som skall registreras eller en bilaga till en leverantörsfaktura. Utan stöd av AI hade vi själva, manuellt, fått välja vilken typ av registrering som ska utföras. Nu kan detta moment i stället hanteras automatiskt.

 • Assisterad intelligens
  Denna typ av AI hjälper människor att utföra uppgifter snabbare och bättre. Även denna teknik är tillämplig redan idag. I OpenBusiness registreras exempelvis leverantörsfakturor med detaljerade bokföringsförslag. Att minska den manuella hanteringen innebär också att vi skalar ner risken för mänskliga fel. Under förutsättning att vi gjort rätt från början och lärt AI hur den ska agera, blir kvaliteten självklart väldigt hög – inte bara på slutresultatet utan också på hur man upplever sina arbetsuppgifter. 

 • Förhöjd intelligens
  Som namnet antyder handlar denna typ av AI om att hjälpa människor att fatta bättre beslut. Med många påverkande faktorer ökar svårighetsgraden, tidsåtgången och risken vid beslutsfattande. AI strukturerar data, säkerställer att alla parametrar är invägda och hjälper oss att göra bättre val och snabbare ställningstaganden.

 • Autonom intelligens
  Automatiserade beslutsprocesser utan mänsklig inblandning, exempelvis självkörande fordon. Denna typ av intelligens är väl den som vi har, och bör ha, allra största respekt för. Huruvida vi inom vår domän och i våra ekonomisystem kommer att anamma autonom intelligens får vi se framöver.

– Jag ser väl det som naturligt att delar i ett ekonomisystem kan anamma autonom intelligens inom en närtid, förutspår Mathias Peterson som är produktägare för ekonomisystem på Hogia. Vi har faktiskt redan nu förutsättningar att slå på ”självkörande” i delar av Hogia OpenBusiness.


AI – ett mäktigt verktyg som kräver ansvarsfull hantering

Är det viktigt att kunna härleda de resultat som AI genererar? Ja, för vissa men inte för alla. 

– Inom vårt område, för oss som utvecklar ekonomisystem, är det synnerligen viktigt, fastslår Mathias Peterson. Jag är övertygad om att för att vi ska lyckas med att automatisera, kanske till och med få till självkörande system och flöden, behöver våra AI-funktioner vara synnerligen ansvarsfullt konstruerade. AI ska ju vara användarens bästa vän!

Inom AI är annars så kallade black boxes vanliga. Dessa saknar transparens och avslöjar inte de underliggande processerna och logiken bakom de genererade resultaten. Denna bristande insyn kan i värsta fall leda till avgörande felaktigheter som i sin tur underminerar förtroendet för den annars så underlättande AI-tekniken.

– Vi har under de senaste dryga tio åren pratat AI och resonerat kring dess effekter på oss och vårt arbetsliv. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: det råder ingen tvekan om att AI kommer att ersätta oss i många av de arbetsuppgifter vi utför idag. Lika övertygad är jag dock om att det är av godo. Vi går ifrån att behöva utföra monotona, icke-utvecklande, svåra och komplexa arbetsuppgifter till … ja, en mängd andra spännande moment där AI och människa samverkar, avslutar Mathias Peterson.
 
Ekonomi & Företag på Kistamässan 27-28 september är Mathias Peterson en av talarna på mässans Speakers Corner. Då lär vi få höra honom prata mer om hur han ser på framtidens självkörande ekonomisystem, människans roll på ekonomiavdelningen och vikten av att kunna lita på sin AI. Varmt välkommen!

 

Bokföringens milstolpar

2600 f.kr. – De första spåren av bokföring hittas i historiska dokument och lertavlor från Babylonien. 

1494 – Luca Pacioli, en italiensk matematiker och författare, skriver den första boken om dubbel bokföring, vilket utgör grunden för modern bokföring. 

1600-talet – Den dubbla bokföringen introduceras i Sverige och blir allt vanligare med specialiserade bokförare.

1950-/60-talet – Elektroniska datorer började användas för att automatisera bokföringsprocesser, men dessa kräver stor teknisk kunskap. 

1970-talet – Utvecklingen av mer standardiserade och användarvänliga bokföringsprogram tar fart med ökad användning av datorer i företag och organisationer.

1980-talet – Persondatorn gör det möjligt för mindre och medelstora företag, samt enskilda användare, att hantera sin egen bokföring på egen dator. 

1990-talet – Internetrevolutionen börjar och möjliggör snabb kommunikation och handel över hela världen. Onlinebaserade bokföringsverktyg blir tillgängliga. 

2000-talet – Molntekniken revolutioner bokföringsarbetet genom att möjliggöra arbete var som helst samt enkel delning av data. 

2010-talet – Smartphones blir en central del av människors liv, vilket ger ekonomer ökad flexibilitet i hanteringen av företagets ekonomi.

KUNSKAP & INSPIRATION
Hur kan AI effektivisera ditt ekonomiska arbete?

Artificiell intelligens är ett hett ämne att prata om och det pågår ständiga diskussioner om vilken plats den kommer att ta i framtiden. Det här kan väcka en hel del tankar. Oavsett vilka åsikter du har, så kan man fastslå att AI-tekniken är här för att stanna.

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Kunskap & Inspiration
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitaliseringen frigör två dagar – i veckan!

När Sara Ericsson tog över som ekonomiansvarig på Jana Fastigheter i Halmstad ville hon arbeta mer digitaliserat och automatiserat.
– De nya systemen har kapat nästan två arbetsdagar i veckan i det löpande arbetet, säger hon.

Läs mer
NYHETSBREV EKONOMI
Ekonomi-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom ekonomi, redovisning och skatter.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!