Cash flow

Cash flow betyder kassaflöde och innebär ett företags flöde av in- och utbetalningar under en viss period; flödet av pengar i bolaget. Ett företags kassaflöde kan användas för att se hur det går för bolaget, genom att ställa det i relation till tidigare budgetar, perioder eller även i jämförelse med andra företag i branschen. Genom cashflow/kassaflödet kan man även se de kapitalflöden som rör sig inom företaget, företagets likviditet, dess förmåga att överleva och därmed även dess förmåga att skuldsätta sig.

På engelska: cash flow

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär soliditet, vi berättar mer här.

Hur stor är din verksamhets soliditet? Vi förklarar begreppet och ger dig ett räkneexempel.

Läs mer