Soliditet

Basnyckeltal: G9

Vad är soliditet?

Soliditet är ett av de vanligaste nyckeltalen för företag. Soliditeten anger hur stor del av de totala tillgångarna (= balansomslutningen) som har kunnat finansieras med eget kapital. Soliditeten anger företagets stabilitet eller förmåga att motstå förluster och överleva på längre sikt. 

Soliditet visar justerat eget kapital, dvs eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Justerat eget kapital = eget kapital plus 78 % (100 % minus aktuell bolagsskattesats, det vill säga normalt 22 % fr.o.m. 2013) av eventuella obeskattade reserver.

Soliditet formel

Formel för soliditet

Vilka faktorer påverkar soliditeten?

Förändringen av soliditeten mellan två år visar normalt om företagets lönsamhet har varit tillräcklig i förhållande till tillväxten (ökningen av tillgångarna). Vid mycket snabb tillväxt kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Dålig tillväxt och försämrad soliditet är däremot en varningssignal. 

Ett dotterbolag i en koncern kan ha dålig soliditet på grund av att kapital har förts upp till moderbolaget, till exempel genom koncernbidrag. Det är därför viktigt att veta om ett företag ingår i en koncern eller ej innan man gör en bedömning. Andra faktorer som kan påverka soliditeten är naturligtvis utdelning, som ju försämrar soliditeten genom att det egna kapitalet minskar. Nyemissioner och aktieägartillskott påverkar soliditeten i motsatt riktning.

Räkneexempel: Ett bolag har år 1 ett justerat eget kapital på 350 tkr och en balansomslutning på 1 500 tkr. Soliditeten blir då 23 %. År 2 ökar det justerade egna kapitalet till 470 tkr och balansomslutningen till 1 800 tkr. Soliditeten förstärks därmed till 26 %, d.v.s. en förbättring jämfört med föregående år. En djupare analys kan behöva göras för att ta reda på orsaken, som dock i det här fallet kan förklaras med en god lönsamhet år 2 och en återinvestering i bolaget då ägarna har begränsat sitt vinstuttag. 

Relaterade nyckelord

Avkastning på eget kapital
Du Pont-modellen
Täckningsgrad

 

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Se hur du räknar ut täckningsgraden här!

Vi hjälper dig att räkna ut täckningsgraden med en enkel formel.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Få tips om hur du räknar ut din kassalikviditet.

Här berättar vi mer om begreppet kassalikviditet och hur du ska beräkna den.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
30- eller 20-regeln, så här ska du använda dem.

Huvudregeln, 30-regeln, eller kompletteringsregeln, 20-regeln, här kan du läsa vilken du ska använda.

Läs mer