Företagsekonomi

Företagsekonomi är läran om hur ett företag på bästa sätt använder företagets resurser för att nå uppsatta mål. Kunskaper inom företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre. Studieämnen inom begreppet:

 • redovisning
 • finansiering
 • affärsidé
 • finansiell ekonomi
 • administration
 • logistik
 • ekonomistyrning
 • marknadsföring
 • organisationsteori
 • planering och kontroll
 • ledarskap

På engelska: business administration, business, commerce

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Är AI en naturlig del i ditt ekonomiarbete?

Mathias Petersson, Hogias expert på digitala flöden, berättar om hur AI redan effektiviserar ditt ekonomiarbete.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Aktiebolag kan nu lämna in Inkomstdeklaration 2 digitalt.

Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia berättar mer om förutsättningarna och hur du ska gå tillväga.

Läs mer