AI – en naturlig del i ditt ekonomiarbete

Publicerad: 2021-04-19

Med AI i ekonomisystemet sker registrering, bokföring och betalningar per automatik. På så sätt kan medarbetarna fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter. Och du kan enkelt komma igång, avancerad AI-teknik finns redan inbyggt i dagens system.

– Med AI-lösningen har du som ekonom fortfarande kontroll, men AI blir ett förstärkande verktyg som gör att du istället kan lägga mer tid på till exempel analys och rådgivning, säger Mathias Peterson, Hogias expert på digitala flöden.

Läs mer om hur OpenBusiness Ekonomi med inbyggd AI-teknik fungerar och få hjälp med att komma igång.

AI berör i dag nästan alla aspekter av våra liv och arbeten, från funktioner i våra mobiltelefoner till våra hushållsapparater och från nya bankprocesser till cyberskydd. För att ditt företag smidigt ska kunna komma igång, har dagens system redan avancerad AI-teknik inbyggd. Som användare behöver du varken ta ett aktivt beslut att programmera in tekniken, eller själv köpa in den.

– Alla företag, små och stora kan applicera och få stöd av AI i sitt arbete, berättar Mathias. Förr var AI-teknik något som endast stora företag kunde nyttja och man köpte in dyra, tunga och konsultstyrda system. Men i dag kan även ett småföretag som vill effektivisera sina arbetsprocesser använda sig av AI.

Därför är det viktigt att kunna nyttja och ta till sig ny teknik, då den kommer att hjälpa till och till och med utföra fler och fler av våra arbetsuppgifter.

Automatiserade ekonomiprocesser

AI, automatisering, machine learning, integrationer och algoritmer. De tekniska begreppen kanske inte säger så mycket. Men en ekonom eller en löneadministratör ska inte heller behöva vara insatt i den avancerade teknik som ligger bakom alla de funktioner som underlättar i deras arbetsvardag.

Hogia är ett av företagen som har byggt in avancerad AI-teknik i sina system som blir lättillgänglig för dig som användare. Användaren behöver varken ta ett aktivt beslut att programmera in tekniken, eller att själv köpa in AI-tjänsten, tjänsten finns redan i systemet.

– Vi har till exempel sett att det finns flera manuella moment på en ekonomiavdelning som kan effektiviseras med hjälp av AI. Bland annat läggs mycket tid på kontering av leverantörsfakturor och kvitton. Med AI-teknik så lär sig systemet att tolka underlagen genom ekonomens arbetssätt, den lär sig att skilja på rätt och fel, och sen ger den konteringsförslag på radnivå per automatik, berättar Mathias.

Med AI-lösningen har du som ekonom fortfarande kontroll, men AI blir ett förstärkande verktyg som gör att du istället kan lägga mer tid på till exempel analys och rådgivning eftersom registrering, bokföring och betalningar sker automatiserat.

– AI underlättar mycket i ekonomiarbetet men det är fortfarande ekonomen som har ansvar för, och kontroll över redovisningen. Man ska komma ihåg att AI är en hjälp, inte en ersättare, menar Mathias. Men genom att använda AI sparar man en hel del tid som man kan lägga på mer värdeskapande arbetsuppgifter.

Det handlar alltså inte om att ersätta en arbetsroll utan om att frigöra tid. Genom AI-teknik kan vi också skapa bättre underlag till affärsdrivande prognoser och analyser.

– Ambitionen för oss är att lyfta människor i sin profession genom att till exempel låta välutbildade ekonomer ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter istället för manuella repetitiva uppgifter, berättar Mathias. Den nya tekniken möjliggör detta. System som kan lära sig vad användaren behöver kommer att hjälpa företag framåt i utvecklingen, det är hela poängen med AI. 

– Man får dock inte glömma att det alltid är människan som tar besluten och styr vad tekniken ska automatisera och bearbeta, poängterar han.  

Läs mer här om hur OpenBusiness Ekonomi med sin inbyggda AI-teknik ger dig konteringsförslag på radnivå » 

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Så underlättar AI i ditt ekonomiarbete

Med hjälp av ny teknik med AI kan vi slippa monotona och repetitiva arbetsuppgifter och få tid över till annat.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hindrar GDPR AI-utvecklingen inom EU?

Vi berättar mer om hot, möjligheter och etiska regler kring maskininlärning och AI-utveckling.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Augmented Intelligence stöttar användaren.

Genom att automatisera moment ekonomisystemet ger vi användaren möjlighet att fokusera på mer kvalitativa uppgifter

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer