Ingående balans

Vid ett nytt räkenskapsår för du över det avslutade årets belopp från respektive balanskonto. Den ingående balansen (IB) visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår. Ingående balans utgörs alltså av de belopp som bokförs i början av året som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen.

En balansrapport ger en överblick över företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB). Utgående balans från år X blir alltså ingående balans för år Y. För dig som startar ett nytt företag finns det således ingen ingående balans.

På engelska: opening balance

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär lönsamhet? Vi beskriver här!

Lönsamhet är lika med ett resultat, här visar vi hur du ska beräkna lönsamheten.

Läs mer