Kassaflöde

Ett företags kassaflöde är flödet av inbetalningar och utbetalningar. För att ha koll på hur företaget mår är det vanligt att man gör en kassaflödesanalys i höjd med årsredovisningen. Analysen visar till exempel bolagets kapitalflöden, likviditet, långsiktighet och förmåga att dra på sig skulder.

Exempel på vad kassaflödesanalysen består av:

  • Löpande verksamhet = varulager, fordringar, kortfristiga skulder, årets resultat, avskrivningar.
  • Investeringsverksamhet = förvärv av materiella anläggningstillgångar och investeringsverksamheten.
  • Finansieringsverksamhet = nyemission, upptagna lån, amortering av skuld, utbetald utdelning, koncernbidrag.
  • Årets kassaflöde = summan av kassaflödesanalysens delar löpande, investering och finansiering.

På engelska: cash flow

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Räkna ut din bruttovinstmarginal, se hur här.

Vi förklarar begreppet bruttovinstmarginal och ger dig exempel på hur du ska räkna ut den.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Få tips om hur du räknar ut din kassalikviditet.

Här berättar vi mer om begreppet kassalikviditet och hur du ska beräkna den.

Läs mer