Kostnad

Inom bokföring definieras kostnad som en periodiserad utgift, eller som värdet av förbrukade resurser. Själva kostnaden synliggörs vid förbrukningen av företagets resurser – i jämförelse med utgifter som syns direkt vid köptillfället och vid utbetalningar.

Exempel på olika typer av kostnader: Bokföringsmässiga, kalkylmässiga, sär- eller sam-, rörliga, fasta, direkta eller indirekta kostnader.

På engelska: cost

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Utgift, kostnad och utbetalning - vi förklarar!

De ekonomiska begreppen utgift, kostnad och utbetalning beskrivs på ett lättförståeligt sätt.

Läs mer