Kredit

När du bokför gör du det enligt principen dubbel bokföring där ena sidan kallas debet och andra sidan kallas kredit. Tillsammans med debet bildar kredit ett par i bokföringen. Kredit är den högra sidan på ett bokföringskonto. Förenklat kan man säga att debet är plus (eller till), och kredit är minus (eller från).

För att visualisera; pengar rör sig alltid från en punkt till en annan — till exempel från bankkontot till inköp av material, till bankkontot från försäljningen och så vidare. Det är alltid något som ökar — debet/plus/till, och det är alltid något som minskar — kredit/minus/från. Därav finns det alltid två stycken sidor av en transaktion. Därför bokförs varje bokföringshändelse/transaktion i två kolumner: 1) debetkolumnen (till vänster), 2) kreditkolumnen (till höger). Tillgångar och kostnader minskar i kredit.

Dubbel bokföring innebär att summan av transaktioner i debet och kredit ska vara lika stor.

På engelska: credit

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Särkostnader, samkostnader - vi förklarar här!

Vad är skillnaden på särkostnader och samkostnader? Vi ger exempel och berättar mer här.

Läs mer