Nollställa eller rätta verifikation

Allt du gör i bokföringen ska vara synligt – vilket även gäller en justering eller borttagning av en verifikation. Så om du har bokfört en verifikation fel och behöver ta bort den måste du bokföra en ny verifikation men vända alla konton.

Det vill säga, om du har bokfört en summa på ett konto i debet ska du vid korrigeringen bokföra samma summa på samma konto men i kredit istället. Och tvärtom; det som från början var bokfört i kredit ska nu vändas till debet, samma konto och samma summa gäller även här. Glöm inte att göra en manuell verifikation så att allt också finns på pränt. Om verifikationen bara var felaktigt gjord gör du till sist om den – men på rätt sätt.

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad innebär soliditet, vi berättar mer här.

Hur stor är din verksamhets soliditet? Vi förklarar begreppet och ger dig ett räkneexempel.

Läs mer