Periodisering

För att ge ett rättvisande resultat kan du periodisera inkomster och utgifter så att de hamnar i rätt period i bokföringen. Du kan till exempel dela upp en inkomst eller utgift som gäller över en längre period och bokföra delarna på flera månader, kvartal eller år. Då blir en inkomst bokförd som flera mindre intäkter under den perioden som de faktiskt tjänas in istället för bara som en enda stor inbetalning just precis när den betalas in till ditt konto. Och en utgift bokförs som kostnader under den period som de används, även om du betalat under en annan period. En intäkt är alltså en periodiserad inkomst och en kostnad är en periodiserad utgift.

På engelska: accrual

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Smartare budgetarbete

Optimera din budgetprocess med Hogias egen ekonomichef Susanna Berggrens främsta tips.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Fler e-fakturor till 2024

Vi siktar mot 80 procent e-fakturering – hur når vi dit?

Läs mer