Verifikation

En verifikation är ett underlag för poster i bokföringen. Det är ett skriftligt dokument, till exempel ett kvitto, en faktura, ett skuldebrev, ett kontoutdrag eller ett annat underlag som visar att en affärshändelse inträffat och vad den avser. För varje affärshändelse måste det finnas en verifikation.

Ibland används också uttrycket verifikat. Enligt bokföringslagen måste alla verifikationer ha ett verifikationsnummer för att man ska kunna sammankoppla verifikationen med den bokförda affärshändelsen.

En verifikation måste innehålla:

  1. när verifikationen upprättats
  2. när affärshändelsen inträffat
  3. vad affärshändelsen avser
  4. vilket belopp det gäller
  5. köpare och säljare
  6. vilka dokument som ligger till grund för affärshändelsen och var originalhandlingen förvaras (om den inte finns bland verifikationerna)

När det gäller momsredovisningen krävs det att verifikationen innehåller ytterligare uppgifter, exempelvis ska beloppet med moms vara specificerat och momsregistreringsnummer ska finnas.

På engelska: verifikation – verification, verifikationsnummer – audit trail

Kunskap & inspiration

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur går det egentligen med hållbariseringen?

Med rätt utförda åtgärder hittar vi vinster som gynnar både er och samhället. Vi ger våra tips för ett lyckat hållbarhetsarbete.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitalt eller papper, vad gäller?

Bokföringslagens krav på arkivering är glasklart. Eller?

Läs mer