Integritetspolicy

14.50
Kollar mejlen
14.50
Kollar mejlen

Välkommen till vår sida om behandling av personuppgifter. Här kan du läsa om din rätt till integritet och hur vi skyddar dina personuppgifter.

Innehåll

Hogia som personuppgiftsansvarig

Hogias huvudkontor ligger i Sverige och Hogia-gruppen följer svensk och europeisk dataskyddslagstiftning, däribland dataskyddsförordningen (GDPR).

Hogia AB, org nr 556108-8039, är registeransvarig för de personuppgifter som Hogia-gruppen behandlar som personuppgiftsansvarig. 

När det gäller frågor kring personuppgifter kontaktar du oss enklast på gdpr@hogia.se

Ändamål för personuppgiftsbehandling

Vi behandlar personuppgifter om dig när du eller företaget du arbetar på:

 • blir kund hos oss
 • är leverantör till oss
 • laddar ner en av våra appar 
 • ingår ett partneravtal med oss
 • anmäler dig till någon av våra utbildningar
 • anmäler dig till något av våra nyhetsbrev
 • kontaktar oss 
 • blir kontaktad av våra säljare
 • söker jobb hos oss
 • besöker våra lokaler
 • besöker vår hemsida och accepterar cookies

Insamling av personuppgifter sker endast för särskilda, uttryckligt angivna, och berättigade ändamål och vi samlar enbart in de uppgifter som behövs för ändamålet. Vilka personuppgifter vi behandlar beror på vad ändamålet med behandlingen är. 

Period som uppgifterna lagras

Vi arbetar aktivt med att begränsa lagringen genom att gallra i enlighet med vår gallringspolicy. Vi ser också till att personuppgifter som behandlas och lagras är korrekta och hålls uppdaterade.

Överföring och utlämning av personuppgifter

För att uppfylla ändamålen med Hogias behandling av personuppgifter enligt ovan anlitar Hogia i förekommande fall tjänste- och systemleverantörer av IT, som behandlar personuppgifter på Hogias uppdrag. Dessa tjänste- och systemleverantörer, som är underbiträden till Hogia, får enbart behandla personuppgifterna enligt Hogias uttryckliga instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda uppgifterna. Hogia kan också komma att lämna ut personuppgifter till andra mottagare än vad som angivits ovan för att följa tillämpliga lagar, föreskrifter, begäran från domstol eller myndighet samt för att göra gällande Hogias berättigande intresse av att göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Hogia lagrar, överför eller behandlar inte anställdas, kunders eller andra samarbetspartners personuppgifter och annan särskilt skyddsvärd information utanför EU/EES, om inte annat avtalats.

Den registrerades rättigheter

Som registrerad hos oss kan du alltid göra dina rättigheter gällande. Genom att klicka på länkarna nedan finner du information om behandlingen samt om dina rättigheter.

Personuppgiftsbehandling och rättigheter, information till anställda hos kunder och leverantörer

Personuppgiftsbehandling och rättigheter, information till kunder = enskilda firmor

Behandling av personuppgifter i kommunikationssyfte

När du kommer i kontakt med oss via olika marknadskanaler sparar vi ibland personuppgifter för att kunna kommunicera med dig. Vi lagrar även personuppgifter för dig som prenumererar på våra nyhetsbrev. Dessa personuppgifter lagras i våra CRM-system och du kan alltid höra av dig till oss och begära att få ta del av dina personuppgifter, få dessa ändrade eller radera dem. 

Hogia som personuppgiftsbiträde

Hogia personuppgiftsbiträdesavtal beskriver Hogia-gruppens hantering av personuppgifter såsom personuppgiftsbiträde för våra kunders (personuppgiftsansvariga) räkning. Genom att klicka på länken nedan finner du Hogias personuppgiftsbiträdesavtal. 

Personuppgiftsbiträdesavtal Hogia-gruppen

Personal data processor agreement

Behandling av personuppgifter i våra produkter (bilaga 1 till personuppgiftsbiträdesavtal)

Säkerhet för personuppgifter och lagring

Din integritet är viktig för oss och vi ser till att skydda dina personuppgifter och förhindra spridning och obehörig behandling genom de tekniska och organisatoriska åtgärder vi löpande vidtar. Endast personer som behöver tillgång till uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till dem. Du kan läsa mer om vår säkerhet i detta avseende här:

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Technical and organisational security measures

Cookies

Vi använder oss av cookies och du kan läsa vår cookiepolicy här:

Cookies