Den moderniserade bokföringslagen är här. Med kvittolagen, som den populärt kallas, förväntas svenska företag spara miljarder.
2 min läsning

Innehåll

Artikel

Minska pappersarbetet och spara miljarder med den nya kvittolagen

Har du också tröttnat på att hålla reda på skrynkliga kvitton, pappersfakturor och att navigera genom arkiv fyllda med dammiga bokföringspärmar? Den nya kvittolagen som träder i kraft i sommar gör papperstrasslet till ett minne blott. Vi förklarar hur lagändringen påverkar dig och delar med oss av våra bästa råd.

Den 22 maj röstade riksdagen igenom den banbrytande och länge efterlängtade förenklingen av bokföringslagen. Det tidigare kravet att spara all ekonomisk information i original syftar till att underlätta för myndigheter att granska företag och förhindra ekonomisk brottslighet. Den nya kvittolagen, som den populärt kallas, möjliggör nu detta på digital väg.
 
Kvittolagen innebär att pappersmaterial med räkenskapsinformation, så som kvitton, endast behöver sparas i original tills informationen har överförts till digital form. Eftersom kvitton är något som hanteras av många anställda i deras dagliga arbete är denna ändring en betydande förenkling för svenska företag. Regeringen uppskattar att de föreslagna förändringarna i bokföringslagen kan hjälpa företagen att spara 3,9 miljarder kronor om året.

Tre råd för att navigera kvittolagen

 1. Agera inte förhastat
  Lagen träder i kraft den 1 juli 2024, och kravet på att spara ekonomisk information i original kvarstår fram till dess. I september kommer Bokföringsnämndens vägledning om lagen bör vara retroaktiv eller endast gälla från och med den 1 juli och framåt. Fortsätt därför att följa den lag som rådde vid tidpunkten och spara dina tidigare papperskvitton till dess att ett beslut har fattats.

 2. Förvara informationen säkert
  Än så länge finns inga specifika direktiv om hur räkenskapsinformationen ska sparas, men det är viktigt att säkerställa att all information är skyddad. Vid en skatterevision vill du inte hamna i en situation där informationen lagrats på en server som kraschat. Var därför noggrann i valet av leverantör.

 3. Maximera nyttan av den nya lagen 
  Om du inte redan har digitaliserat ditt flöde är det hög tid att göra det nu. Med digital hantering av fakturor, utlägg och reseräkningar kan du öka effektiviteten och maximera nyttan av den nya lagen. 

Är du redo att digitalisera din kvittohantering? Uppgradera till ett skräddarsytt affärssystem som effektiviserar din utläggshantering »

Vad betyder det för framtidens redovisning?

Mathias Petersson, som är produktägare för ekonomisystem på Hogia, ställer sig också positiv till lagändringen.
Att slopa kravet på att spara räkenskapsinformation i den form den tagits emot är något som vi verkligen har längtat efter. Det kommer att driva på digitaliseringen ytterligare med funktioner inom automatisering, AI och maskininlärning, säger Mathias Petersson.
Även om lagreformen är en välkommen modernisering av bokföringsreglerna, betraktar Mathias Petersson detta som det första i många utvecklingssteg mot en framtid med fullt automatiserade ekonomisystem. Han ser många likheter med den pågående utvecklingen inom bilindustrin:
Inom bilindustrin har man kommit långt i utvecklingen, med självkörande bilar som nästa steg. Vi på Hogia ser en liknande utveckling inom vår bransch, där ekonomisystem på sikt kommer att bli mer eller mindre självkörande, förutspår Mathias Petersson.

Moderniseringen är mer än bara kvittolagen

Förenklade regler för kombiuppdrag 
I samband med avskaffandet av kravet på att spara räkenskapsinformation i original moderniseras även reglerna om revisorns oberoende vid s.k. kombiuppdrag. Detta innebär att ett företag kan anlita samma revisionsbyrå både för att få hjälp med bokföringen och för revisionen. Syftet är att göra det enklare för företag att anlita en revisor, samtidigt som de kan dra full nytta av de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.

Fler lagar som påverkas av riksdagens beslut
Även om huvudfokus ligger på moderniseringen av bokföringslagen, är det inte den enda lag som påverkas av dessa förändringar. Här är de sex lagarna som undergår förändringar för att anpassa sig:

 • Stiftelselagen (1994:1220)
 • Bokföringslagen (1999:1078)
 • Revisionslagen (1999:1079)
 • Aktiebolagslagen (2005:551)
 • Lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
 • Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar

Nästa steg – krav på e-fakturor?

Vägen mot full automatisering är lång, men med den nya lagändringen ser Mathias Petersson att man kan ta ytterligare kliv framåt i automatiseringen av vissa nyckelflöden, till exempel det som rör fakturering och leverantörsfakturor:
– Vi på Hogia strävar efter att få in alla leverantörsfakturor i digital form. Bokföringslagens modernisering är en del av det, men det behövs fler delar. Ett tänkbart nästa steg skulle vara att vi inför ett nationellt e-fakturakrav i Sverige. Det hade drivit på utvecklingen kring automation ytterligare, avslutar Mathias Petersson.

Publicerad: 2024-05-23

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!