Det här behöver ditt åkeriföretag inom bygg- och anläggningsbranschen veta om BEAst och digital rapportering om klimatdata.
2 min läsning

Innehåll

Artikel

Digital rapportering av klimatdata enligt BEAst Supply 4.0

I en tid där hållbarhetsfrågor blir alltmer centrala inom bygg- och anläggningsbranschen har Hogia som medlem i BEAst (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) varit en aktiv part i att forma och implementera standarder för digital kommunikation och hållbarhetsredovisning. BEAst är en ideell förening som är med och tar fram gemensamma standarder för att göra information digital och på så sätt effektivisera kommunikationen mellan olika aktörer i branschen.

BEAst har i dagsläget drygt 100 medlemmar och är ett samarbete mellan nordiska och internationella organisationer. Arbetet fokuserar i huvudsak på arbetet kring processer för upphandling, inköp, logistik och fakturering.

Så fungerar BEAst följesedel 4

BEAst följesedel 4, som är baserad på PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online), har blivit branschstandarden för digital rapportering av klimatdata inom bygg- och anläggningssektorn. Det är inom denna ram som vi på Hogia, med våra innovativa transportsystem Moveit (transportplanering för bygg- och anläggningsbranschen) och MobiLast (gods- och containerplanering), vill skapa moderna verktyg som gör miljörapportering med digitala följesedlar enkel och automatiserad.

Skicka digital följesedel automatiskt

Genom våra transportsystem skickas BEAst följesedel 4 direkt efter att en tjänst eller en transport utförts. Detta möjliggör en betydligt effektivare hantering av affärsdokumentationen. Att skicka en digital följesedel minskar risken för fel, ökar transparensen i leveranskedjan och sparar både tid och resurser.
Läs mer om Hogias transportsystem Moveit och MobiLast »

Krav på rapportering av miljödata

Vi har också anpassat våra transportsystem Moveit och MobiLast efter de kommande kraven från Trafikverket, där rapporteringen av klimatdata förväntas starta under Q3 2024. Med BEAst följesedel 4 som standard för miljöredovisning kommer bygg- och anläggningsföretag kunna begära att samla in underlag för att säkerställa en klimatneutral infrastruktur till år 2045.

Det här behöver du tänka på

När du använder Moveit är allt förberett för att du snabbt ska vara igång med digital rapportering av klimatdata. Här är bra saker att tänka på.

  1. För en dialog med dina kunder för att undersöka eventuella krav på digital rapportering av klimatdata enligt BEAst Supply 4.0. Detta säkerställer att du uppfyller förväntningarna och hjälper dig vara väl förberedd för framtida krav.

  2. Avtala med dina kunder om vad som ska rapporteras och hur ofta rapporteringen ska ske. Tydliga avtal och rutiner för rapportering av klimatdata underlättar för både leverantörer och kunder.
    Genom att vidta dessa åtgärder kan du som leverantör försäkra dig om att du är redo att möta de nya kraven på rapportering av klimatdata inom bygg- och anläggningssektorn.

  3. Se till så att du har ett Hogia Moveit-paket som inkluderar miljöredovisning. Om du har Moveits baspaket kan du enkelt uppgradera till vårt BEAst-paket för att få tillgång till avancerad miljörapportering. Hör av dig till din kundkontakt på Hogia så får du snabb hjälp med att uppgradera ditt paket.
    Har du ännu inte Moveit som transportsystem? Beställ och kom igång enkelt »

Läs mer om BEAst och miljörapportering i vår artikel på LinkedIn » 
Läs mer på BEAst hemsida »