”Vi har en enorm drivkraft att realisera vår idé”

Publicerad: 2021-04-28

Johan Rogestedt och Johan Högstrand är båda elitidrottare och tränar på landslagsnivå. De är även Chalmersstudenter. När de skulle göra sitt examensarbete inom teknisk fysik bestämde de sig för lösa en utmaning inom elitidrotten, nämligen att hitta ett sätt att mäta mjölksyrenivån i blodet utan att behöva ta ett blodprov.

Johan Rogestedt är aktiv inom medeldistanslöpning och Johan Högstrand inom orientering. Idén om att hitta alternativ till blodprov har de funderat länge på. 

– Det finns många nackdelar med hur blodprov görs i dag inom idrotten. De är dyra och måste göras med hjälp av en maskin, som alltid ska finnas med på träningarna. Man kan inte göra det i farten utan måste stanna. Man vill gärna kunna mäta mjölksyran så ofta som möjligt, för mjölksyrenivån säger mer om din uthållighet än pulsen. Det blir en hel del stick i fingret samt en stor mängd restprodukter, säger Johan Rogestedt.

Johan Rogestedt testar utrustningen i labbet

Johan Rogestedt testar utrustningen i labbet.

De lyckades utveckla en icke-invasiv mätmetod. I stället för ett stick i fingret fästs en ljusdetektor på huden. Genom huden mäter den blodets förmåga att absorbera ljus. Ju mer ljus som absorberas, desto högre koncentration av mjölksyra i blodet. 

– Ljus är en väldigt bra källa. Växelverkan mellan ljus och hud är inte farlig utan helt normal. De komponenter som behövs är billiga att tillverka och kan laddas av batteri. I nästa fas kommer vi att bygga en sensor som enkelt kan fästas på kroppen, men först behöver vi undersöka vilken del av kroppen som bäst lämpar sig för mätningen, säger Johan Högstrand. 

För sitt entreprenörskap har de belönats med Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap. Nästa steg är att vidareutveckla tekniken med stöd av Chalmers innovationskonor, för att sedan kunna ta steget till kommersialisering. 
 
– Det är en stor fördel att ha erfarenhet både som användare och utvecklare av produkten. Eftersom vi båda har ett genuint intresse av att börja använda den har vi också en enorm drivkraft att realisera vår idé, avslutar Johan Högstrand. 
 
Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap

Priset instiftades 2011 av Bert-Inge Hogsved, själv teknisk fysiker, och Hogia-gruppens grundare och VD. Priset delas varje år ut till studenter inom teknisk fysik, teknisk matematik eller kemiteknik med fysik på Chalmers. Syftet är att uppmärksamma entreprenöriella initiativ bland studenterna.

 
Hållbarhet
Hållbart företagande för en hållbar omvärld
Hållbarhet
Hogia och Städa Sverige engagerar ungdomar att ta sitt miljöansvar

Intresset bland unga att städa naturen är stort. 47 000 ton skräp har hittills plockats upp.

Läs mer
Hållbarhet
Hjälteinsatser i pandemitider

När sjukhusens lager stod tomma våren 2020, lyckades de på kort tid få igång en massproduktion av utrustning.

Läs mer
Hållbarhet
Entreprenörskapspriset 2022

Chalmersstudenter har utvecklat en egen lärplattform, och belönas nu med Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap.

Läs mer