Nyhet! Användarträff för dig med Hogia Koncern

Vill du lära dig  mer kring hur du ska arbeta i Hogia Koncern – få struktur, ordning och reda?

Vi har under ett antal år haft användarträffar för kunder som arbetar med Hogia Bokslut och efterfrågan har varit stor efter en liknande träff för vår koncernmodul – och nu är det dags.

Den gula tråden för träffarna kommer vara hur du arbetar i programmet med att skapa struktur, ordning och reda, vilka inställningar man behöver göra, hur du ska tänka i de olika stegen i ditt koncernbokslut med mera.

Vår expert på Hogia Koncern, Henrik Dahlin, kommer guida oss genom träffen och ge råd, tips & trix.

Självklart finns det utrymme för att ställa frågor till oss på Hogia men även för att byta erfarenheter med övriga deltagare under träffen.

Pris 1 295:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se