Räcker tiden inte riktigt till?


Ibland räcker tiden inte riktigt till, men behovet av ny kunskap inom specifika områden finns ändå.
För att ta vara på dyrbar tid och samtidigt förmedla viktig kunskap har vi tagit fram korta webbinarier inom olika fokusområden. Vi kallar det Fokus-webbinarier.

Upplägget innebär att vi visar specifika funktioner i mindre Teams-grupper med upp till 15 deltagare och en kvart på varje pass är tid avsatt för frågor.
Så att du kan utnyttja din tid så effektivt som möjligt. Ta till dig nya kunskaper. Och sedan fortsätta med allt annat som kräver ditt fokus.

Här nedan kan du se aktuella Fokus-webbinarier för HogiaLön Plus och Hogia Personal.

 

 

HogiaLön Plus

Vill du veta hur semesterskuld föregående år hanteras i HogiaLön Plus? Vilken betydelse har olika inställningar på semesterskulden och vad innebär rapporterna?

Läs mer

HogiaLön Plus

Vill du veta hur semesterskuld innevarande år hanteras i HogiaLön Plus? Vilken betydelse har olika inställningar på semesterskulden och vad innebär rapporterna?

Läs mer

HogiaLön Plus

Vi går igenom funktionen för retroaktiv lön och visar hur den kan användas samt berättar vilka delar som ska vara retroaktiva.

Läs mer

HogiaLön Plus

Ett webbinarium där du bland annat får veta mer om slutlönefunktionen och dess betydelse, vilka konsekvenser olika inställningar får. Går igenom lönearter, avgångsdatum och återanställning.

Läs mer

Hogia Personal

Ett webbinarium där du får en genomgång av lönerevisionsprocessen steg för steg. Vi visar också vad du behöver göra om ändring av lön sker under pågående lönerevisionsperiod.

Läs mer

Räcker tiden inte riktigt till?


Ibland räcker tiden inte riktigt till, men behovet av ny kunskap inom specifika områden finns ändå.
För att ta vara på dyrbar tid och samtidigt förmedla viktig kunskap har vi tagit fram korta webbinarier inom olika fokusområden. Vi kallar det Fokus-webbinarier.

Upplägget innebär att vi visar specifika funktioner i mindre Teams-grupper med upp till 15 deltagare och en kvart på varje pass är tid avsatt för frågor.
Så att du kan utnyttja din tid så effektivt som möjligt. Ta till dig nya kunskaper. Och sedan fortsätta med allt annat som kräver ditt fokus.

Här nedan kan du se aktuella Fokus-webbinarier för HogiaLön Plus och Hogia Personal.

 

 

HogiaLön Plus

Vill du veta hur semesterskuld föregående år hanteras i HogiaLön Plus? Vilken betydelse har olika inställningar på semesterskulden och vad innebär rapporterna?

Läs mer

HogiaLön Plus

Vill du veta hur semesterskuld innevarande år hanteras i HogiaLön Plus? Vilken betydelse har olika inställningar på semesterskulden och vad innebär rapporterna?

Läs mer

HogiaLön Plus

Vi går igenom funktionen för retroaktiv lön och visar hur den kan användas samt berättar vilka delar som ska vara retroaktiva.

Läs mer

HogiaLön Plus

Ett webbinarium där du bland annat får veta mer om slutlönefunktionen och dess betydelse, vilka konsekvenser olika inställningar får. Går igenom lönearter, avgångsdatum och återanställning.

Läs mer

Räcker tiden inte riktigt till?


Ibland räcker tiden inte riktigt till, men behovet av ny kunskap inom specifika områden finns ändå.
För att ta vara på dyrbar tid och samtidigt förmedla viktig kunskap har vi tagit fram korta webbinarier inom olika fokusområden. Vi kallar det Fokus-webbinarier.

Upplägget innebär att vi visar specifika funktioner i mindre Teams-grupper med upp till 15 deltagare och en kvart på varje pass är tid avsatt för frågor.
Så att du kan utnyttja din tid så effektivt som möjligt. Ta till dig nya kunskaper. Och sedan fortsätta med allt annat som kräver ditt fokus.

Här nedan kan du se aktuella Fokus-webbinarier för HogiaLön Plus och Hogia Personal.

 

 

HogiaLön Plus

Vill du veta hur semesterskuld föregående år hanteras i HogiaLön Plus? Vilken betydelse har olika inställningar på semesterskulden och vad innebär rapporterna?

Läs mer

HogiaLön Plus

Vill du veta hur semesterskuld innevarande år hanteras i HogiaLön Plus? Vilken betydelse har olika inställningar på semesterskulden och vad innebär rapporterna?

Läs mer

HogiaLön Plus

Vi går igenom funktionen för retroaktiv lön och visar hur den kan användas samt berättar vilka delar som ska vara retroaktiva.

Läs mer

HogiaLön Plus

Ett webbinarium där du bland annat får veta mer om slutlönefunktionen och dess betydelse, vilka konsekvenser olika inställningar får. Går igenom lönearter, avgångsdatum och återanställning.

Läs mer

Hogia Personal

Ett webbinarium där du får en genomgång av lönerevisionsprocessen steg för steg. Vi visar också vad du behöver göra om ändring av lön sker under pågående lönerevisionsperiod.

Läs mer