Inspirationsträffar Hogia Personal


Hogia Personal är ett mångsidigt system med stora möjligheter och med rätt hantering av grundläggande information på de anställda uppnår du önskat resultat.
För att kunna nyttja systemet på bästa tänkbara sätt bjuder vi in till Inspirationsträffar. Tillsammans med våra kunniga
lärare och andra deltagare går vi igenom både grunderna och fokuserar på att hitta och förstå nya funktioner och möjligheter systemet.  

Inspirationsträff – Grund Hogia Personal

En inspirationsträff för dig som är ny i personalprogrammet eller redan använder Hogia Personal och vill lära dig fler finesser och genvägar. Bland annat går vi igenom LAS-modulen och bevakningskalender.

Läs mer

Inspirationsträffar – Påbyggnad Hogia Personal

Välkommen till en inspirerande halvdag där du fördjupar dig i systemets urvalsfunktioner och de bakomliggande registren samt visar intressanta rapporter med fokus på statistik.

Läs mer

Inspirationsträffar Hogia Personal


Hogia Personal är ett mångsidigt system med stora möjligheter och med rätt hantering av grundläggande information på de anställda uppnår du önskat resultat.
För att kunna nyttja systemet på bästa tänkbara sätt bjuder vi in till Inspirationsträffar. Tillsammans med våra kunniga
lärare och andra deltagare går vi igenom både grunderna och fokuserar på att hitta och förstå nya funktioner och möjligheter systemet.  

Inspirationsträff – Grund Hogia Personal

En inspirationsträff för dig som är ny i personalprogrammet eller redan använder Hogia Personal och vill lära dig fler finesser och genvägar. Bland annat går vi igenom LAS-modulen och bevakningskalender.

Läs mer

Inspirationsträffar – Påbyggnad Hogia Personal

Välkommen till en inspirerande halvdag där du fördjupar dig i systemets urvalsfunktioner och de bakomliggande registren samt visar intressanta rapporter med fokus på statistik.

Läs mer

Inspirationsträffar Hogia Personal


Hogia Personal är ett mångsidigt system med stora möjligheter och med rätt hantering av grundläggande information på de anställda uppnår du önskat resultat.
För att kunna nyttja systemet på bästa tänkbara sätt bjuder vi in till Inspirationsträffar. Tillsammans med våra kunniga
lärare och andra deltagare går vi igenom både grunderna och fokuserar på att hitta och förstå nya funktioner och möjligheter systemet.  

Inspirationsträff – Grund Hogia Personal

En inspirationsträff för dig som är ny i personalprogrammet eller redan använder Hogia Personal och vill lära dig fler finesser och genvägar. Bland annat går vi igenom LAS-modulen och bevakningskalender.

Läs mer

Inspirationsträffar – Påbyggnad Hogia Personal

Välkommen till en inspirerande halvdag där du fördjupar dig i systemets urvalsfunktioner och de bakomliggande registren samt visar intressanta rapporter med fokus på statistik.

Läs mer