Hogia Bygglön Plus, ett lönesystem med inbyggda stödfunktioner

Med HogiaBygglön Plus förenklar du löneberedningen ytterligare och sparar tid. Du kan registrera flera uppgifter för flera anställda samtidigt och du kan enkelt göra kontroller av avräkningen. Du får också en ännu mer effektiv semesterhantering som hanterar skiftande sysselsättningsgrad och som har smarta bevakningar och automatisk beräkning av semestersaldo.

Välkommen till ett webbinarum där vi visar vilka möjligheter som finns. Några av funktionerna vi kommer visa är:

Projekt- & resultatenhets fördelad lön- och personalkostnad inkl. sociala avgifter, semesterlöneskuld m.m. 
Hogia Bygglön Plus har flera utökade konteringsmöjligheter inte minst för att fördela lön- och personalkostnad inkl. sociala avgifter, semesterlöneskuld, FORA kostnader eller andra avtalade sociala kostnader. Hur stor avsättning man vill göra per projekt och resultatenhet beräknas i systemet och kan anpassas utifrån behov – det vanligaste sättet att fördela lönekostnaden är utifrån medarbetarens arbetade tid i projekten.

Utökade beräkningsfunktioner för ersättningar och avdrag
Hogia Bygglön Plus innehåller en utökad formelhantering som ger ett förbättrat stöd vid tolkning av kollektivavtal och en unik uppsättning av beräkningsformler. Exempelvis kan Sjuklön dag 15-90 ock tolkning för mer eller mindre än 7,5 basbelopp hanteras med en löneart, kombinationer och beräkningar av olika kombinationer av arbetstidsförkortning hanteras, beräkning av föräldralön förenklas. 

Utökad frånvarohantering med frånvaro- och närvarostatistik
Med en utökad frånvarohantering kontrolleras gränser för sjuklön och sjukavdrag inklusive automatisk hantering för återinsjuknande och högriskskydd, avdragskillnader för kortare och längre frånvaroperioder samt möjlighet att rapportera frånvaro framåt i tiden för alla typer av frånvaro t ex enligt sjukintyg och tjänstledighetsansökan. I funktionen för frånvaro- närvarostatistik presenteras data från lönesystemet som diagram, tabeller och rapporter i Excel.

KOSTNADSFRITT


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se