Marie Vassiliadis
2022-01-11

Hogia levererar trafikinformationssystem till Region Kronoberg

Region Kronoberg

Hogia har vunnit en upphandling med Region Kronoberg om att leverera ett komplett system för trafikinformation, inklusive en molnbaserad trafikledningstjänst. Det ska hjälpa regionens bussförare att undvika störningar och resenärerna kommer att få möjlighet att planera sina resor på ett bättre sätt.


Vi levererar ett system som ger Region Kronoberg möjlighet att utföra både trafikledning och resenärsinformation i ett samlat gränssnitt. Nu kan de på ett proaktivt vis hjälpa förarna att undvika störningar samtidigt som resenärerna får en bättre riktad trafikinformation, som gör att de smidigt kan planera sitt resande, säger Helena Svedlund, affärsområdeschef för transport på Hogia.

Hjärtat i kollektivtrafiklösningen är Hogias plattform PubTrans, som har utvecklats för att kunna hantera stora mängder kollektivtrafikdata från olika källor. Datan bedöms och levereras i form av tidtabeller och information om avvikelser. Parallellt med detta mäts fordonens positioner i realtid, vilket gör det möjligt för trafikledningen att agera snabbt för att minimera störningar.

För att skapa en helhetslösning kombinerar Region Kronoberg PubTrans med två kompletterande system. Det ena är Hogia TransitCloud, som skapar högkvalitativ realtidsinformation och prognosberäkning via Hogia PubTrans. Det andra är den nya molnbaserade produktserien Hogia Instant, ett beslutsstöd som kopplar samman händelsehantering med realtidsöversikt, vilket gör det möjligt att agera på befintlig trafik. Samt på ett effektivt sätt visar respektive fordonsflotta på en karta, med avvikelseinformation för respektive fordon.

Vi satsar stort på att utveckla molnbaserade produkter åt våra kunder inom kollektivtrafik, det är det här avtalet ett bra exempel på. Tack vare att det löper över lång tid, potentiellt 14 år, så kommer samarbetet att fördjupas – allt för att regionen ska få en så anpassad och bra lösning som möjligt. Samtidigt möjliggör det för oss att fortsätta utveckla standardprodukter som kan användas av många, säger Helena Svedlund.

NYHETER
Region Örebro län blir ny kund till Hogia

Hogia ska leverera en plattform som integrerar alla informationssystem inom kollektivtrafiken i Region Örebro län.

Läs mer
Nyheter
Hogia levererar trafikinformationssystem till Region Västmanland

Hogias system kommer att utgöra navet i verksamheten och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser.

Läs mer
NYHETER
Ny AI-funktion förutser antalet passagerare

Hogias nya AI-funktion kan ge passagerarprognoser för enskilda turer, både i närtid och i ett längre perspektiv.

Läs mer
Public transport
En bättre reseupplevelse