Marie Vassiliadis
2021-08-11

Region Örebro län blir ny kund till Hogia

Stadsbuss i Örebro

Hogia har vunnit en upphandling med Region Örebro län om att leverera en central plattform som ska integrera alla informationssystem inom kollektivtrafiken i regionen. Hogias plattform PubTrans blir navet för all trafikinformation och kommer att göra det enklare att förmedla rätt information i rätt tid till kollektivtrafikresenärerna. Hogia PubTrans kommer även att medföra större teknisk flexibilitet. Befintliga angränsande system hos Region Örebro Län kan anslutas till plattformen, och nya system kan läggas till i den takt verksamheten utvecklas, utan att behöva ta hänsyn till inlåsningseffekter.

- Den här upphandlingen är ett viktigt steg mot Örebroregionens mål om att ha Sveriges mest nöjda kollektivtrafikresenärer år 2025. Med en central integrationsplattform på plats kommer vi att kunna utveckla och förbättra servicen till resenärerna på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt, säger Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län.

 

Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län.

Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef för Region Örebro län.

 

Hogia PubTrans integrerar regionens trafikinformationssystem och samlar all kollektivtrafikdata i plattformen. Sedan görs en mängd kontroller och rimlighetsbedömningar av all data, innan den behandlas och levereras till anslutna delsystem, i form av tidtabeller och information om avvikelser, såsom inställda turer och stängda hållplatser. Den möjliggör även prognoser över kommande turer. Eftersom all kollektivtrafikdata är samlad i ett centralt system blir det också enklare att leverera den till Samtrafiken, som har till uppgift att koordinera hela Sveriges kollektivtrafikdata.

- Hogia PubTrans kommer på ett mycket påtagligt sätt att förbättra upplevelsen för resenärerna i Region Örebro län. Tidigare i år vann vi en upphandling med grannregionen Västmanland. Vi ser många fördelar med att vara närvarande i båda regionerna, då vi kan dra nytta av varandras kunskaper och lärdomar för att göra kollektivtrafikresandet ännu mer attraktivt, säger Linda Ekdahl, bolagschef för Hogia Public Transport Systems.

Nyheter
Hogia levererar trafikinformationssystem till Region Västmanland

Hogias system kommer att utgöra navet i verksamheten och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser.

Läs mer
Public transport
En bättre reseupplevelse
Nyheter
Svealandstrafiken har investerat i ett trafikledningssystem från Hogia

I dag behöver trafikledare arbeta i flera olika system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det nya trafikledningssystemet samlar alla tillgängliga data från olika källor i en och samma vy.

Läs mer
NYHETER
Ny AI-funktion förutser antalet passagerare

Hogias nya AI-funktion kan ge passagerarprognoser för enskilda turer, både i närtid och i ett längre perspektiv.

Läs mer
NYHETER
Hogia levererar nytt system till Region Kronoberg

Mindre störningar för bussförare och bättre reseplanering för resenärerna är några av fördelarna.

Läs mer