Marie Vassiliadis
2021-04-15

Hogia och Bellmans i test för ökad digitalisering

Lastbil från Bellmans Åkeri och Entreprenad lossar grus

Hur kan hanteringen av kvitton i samband med transporter från grustäkter digitaliseras? Det har Hogia testat tillsammans med Bellmans Åkeri och Entreprenad, som är en del av Bellman Group. De papperskvitton som normalt kvitterar ut lasten har i testet kompletterats med en qr-kod som föraren skannar. All information om lasten hamnar automatiskt på körordern. Det medför att hanteringen går snabbare och minimerar risken för fel.

– Det här är ett jättelyft för våra förare. Det tar tid att hantera papperskvitton manuellt och risken finns alltid att de kommer bort eller blir fel. Nu blir det dessutom smidigare att kontrollera innehållet på ordern mot inkomna materialfakturor, säger Patrik Sandahl, IT-chef för Bellman Group. 

Testet har genomförts på Skanskas täkt, Vällsta Kross i Upplands Väsby. Mjukvaran i den våg som väger och kvitterar ut materialet från täkten är utvecklad av Seba-Data. I testet har Seba-Data kompletterat sitt system med en funktion som omvandlar data från vägningen till en qr-kod som föraren sedan kan läsa in via Hogias app. Registreringen av artiklar sker enligt BEAst, byggbranschens elektroniska affärsstandard, för att ytterligare förenkla processen och minska risken för att det blir fel i fakturaunderlaget från entreprenören till transportören. 

– Testet har fallit väl ut och vi har nu implementerat funktionen i våra produkter Moveit Bygg & Anläggning samt Mobilast. Behovet är väldigt stort. Förutom transporter från grustäkter skulle den också kunna användas vid invägning vid deponier. Nu är det upp till leverantörerna av vågsystem att uppdatera sina program så att de kan generera qr-koder, säger Henrik Mossberg, produktspecialist på Hogia Logistics Systems. 

 
Logistik
Effektiva och smidiga transporter
Nyheter
Hogia lanserar ny produkt för bygg- och anläggningsbranschen

Hogias nya webbapplikation Moveit Bygg & Anläggning digitaliserar hanteringen av arbetsorder mellan transportör, förare och entreprenör.

Läs mer