Anhöriglista

Anhöriglista

Det är klokt att företaget upprättar en kontaktlista över de anställdas närmast anhöriga - i händelse av plötslig sjukdom, olycka eller annan krissituation. Om något oväntat sker är det värdefullt att ha uppgifterna förberedda och nära till hands.

Hogia Lön innehåller därför rapporten Anhöriglista och här kan du enkelt och snabbt få fram de uppgifter du behöver när något oväntat händer. 

På varje person i anställdaregistret registreras kontaktuppgifter genom att du anger anhörig person samt telefonnummer. Uppgifterna hämtas sedan till Anhöriglistan, som du återfinner i programmets rapportdel. Ha gärna som rutin att regelbundet kontrollera och uppdatera anhöriguppgifterna i programmet.

Tänk på att inte lägga in mer personuppgifter än vad som krävs i löneprogrammet och hantera personuppgifter varsamt utifrån vad Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Läs också

Kunskap & inspiration
Kostförmån och kostnadsavdrag
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag
Kunskap & inspiration
Beräkning av retroaktiv lön