Öppna dörren för AI - smartare bokföring och klokare beslut

Att använda artificiell intelligens, AI, i ekonomisystem och bokföringsprogram, väcker både intresse och oro. Oron kan handla om att man är rädd för att tappa kontroll eller för att arbetsmoment och roller helt ska försvinna. Men dessa farhågor är snarare utvecklingsmöjligheter, om man kan införa tekniken och de nya arbetsmomenten på rätt sätt.  

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar för olika organisationer. Hogias ekonomiexpert, Anna Elverheim, är en av dem som är med och driver effektiviseringen av de digitala processerna inom ekonomiområdet framåt. 

– Vår ambition är att lyfta människor i sin profession genom att till exempel låta välutbildade ekonomer ägna sig åt mer kvalificerade arbetsuppgifter istället för manuella repetitiva hanteringar av sina system, berättar Anna. Den nya tekniken möjliggör detta. System som kan lära sig vad användaren behöver kommer att hjälpa företag framåt i utvecklingen, det är hela poängen med AI. 

Det handlar alltså inte om att ersätta en arbetsroll utan om att frigöra tid. Genom AI kan vi också skapa bättre dataunderlag till affärsdrivande prognoser och analyser.

– Man får dock inte glömma att det alltid är människan som tar besluten och styr vad tekniken ska automatisera och bearbeta, poängterar hon.  

Långsiktighet för en hållbar teknikutveckling 

Områden där man jobbar mycket med AI-teknik i dag är bland annat inom löpande redovisning för att stödja användaren i korrekt bokföring. I förlängningen innebär det att rapportering och beslutsstöd blir mer kvalitativa och ger bättre förutsättningar att fatta klokare beslut i realtid, berättar Daniel Nilsson, utvecklingsansvarig för Hogias molnbaserade ekonomisystem. 

– Utvecklingen kommer ständigt att fortsätta och vår ambition är att ligga i framkant med system som ändå håller över tid. Vi arbetar med långsiktiga partners, som till exempel Microsoft, och tillsammans bygger vi för hållbara lösningar. Vi har alltid säkerhet och hög kvalitet i fokus och genom att följa med i den snabba teknikutvecklingen kan vi släppa nya uppdaterade lösningar löpande. 

Augmented Intelligence, förstärkande AI

Artificiell intelligens kan underlätta i automatiska processer och hjälpa oss att slippa monotona och repetitiva arbetsuppgifter. Men nu måste företag också börja tänka Augmented Intelligence, där AI istället har en stödjande roll och att kognitiv teknik är utformad för att förbättra för oss människor och underlätta i vårt arbete, snarare än att ersätta oss.

– Genom att automatisera vissa moment i ett system får användaren möjlighet att fokusera på mer kvalitativa uppgifter, berättar Daniel. Det är det som är Augumented Intelligence, att artificiell intelligens hjälper oss att utföra vårt arbete ännu mer effektivt.

Behov av ny kompetensutveckling och nya arbetssätt 

Det kan vara lika spännande som skrämmande att implementera ny teknik och många företag står inför flera frågetecken. Hur blir vi digitala? Hur kan vi automatisera våra flöden? Vilka risker finns det? Det krävs en hel del kunskap och man kan behöva vägledning. 

– Vi arbetar med att utveckla effektiva ekonomistöd men det kan vara lika viktigt att stödja företagets digitala mognad säger Anna. Dels genom kunskap dels genom att hitta rätt arbetssätt. 

I arbetet med att utveckla AI är det viktigt att frågor om juridik, etik och standardisering finns med. Att ha ständig omvärldsbevakning och driva samhällsutveckling i forum på riks- och EU-nivå är en naturlig del av utvecklingsarbetet.  

– Vi är bland annat med och prövar de etiska riktlinjerna för AI från EU-kommissionens Ethics committee, förklarar Anna. 

Många gånger handlar digitalisering om de olika systemstöden men behovet hos företagen är oftast större än så. Det kan vara behov av kompetens och utbildning kring den digitala förändringsresan så att förståelse för hur teknik kan generera värden skapas. Företag behöver veta hur de ska förbereda, påbörja och planera för att arbeta med digitalisering. 

– Vi finns i hela spektret för att hjälpa företag att utvecklas, avslutar Anna.  

Våra tips till företagsledare: 

  • Lär er vilken data ni kan spara och ta tillvara på den. När ni och tekniken är redo kan den bli värdefull, ge er en bra start och kortare startsträcka.  

  • Lyft ekonomiavdelningens förändringsresa – välj en partner som kan vägleda er i digitaliseringen, inte bara en systemleverantör.

Digital Kompetensdag Ekonomi

Under Hogias digitala Kompetensdag Ekonomi den 17 september 2020 berättar Daniel Nilsson mer om hur man kan använda AI, Machine Learning och Augmented Intelligence i arbetet. Dels för att skapa effektivare arbetsprocesser för till exempel ekonomer och också hur man kan slippa utföra monotona och repetitiva arbetsuppgifter i framtiden. 

Läs mer och anmäl dig till Hogias kompetensdag Ekonomi här.

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Augmented Intelligence stöttar användaren.

Genom att automatisera moment ekonomisystemet ger vi användaren möjlighet att fokusera på mer kvalitativa uppgifter

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hindrar GDPR AI-utvecklingen inom EU?

Vi berättar mer om hot, möjligheter och etiska regler kring maskininlärning och AI-utveckling.

Läs mer
Webbinarium
Digitalisera och automatisera arbetet kring bokslut, analys och koncern

Kostnadsfria webbinarier där vi visar hur du kan skapa ett smartare arbetsflöde kring bokslut, analyser och koncernredovisning.

Läs mer