Dags för ny AI – i form av Augmented Intelligence

Publicerad 03-07-2020

Många pratar om det fluffiga begreppet AI, Artificiell intelligens. Om hur fler och fler arbetsuppgifter kommer att robotiseras eller automatiseras i framtiden. Daniel Nilsson som är utvecklingschef på Hogia menar att det är dags att prata om AI, Augmented (förstärkande) Intelligence, där AI istället underlättar för användaren.

Artificiell intelligens handlar i grund och botten om att teknik lär sig användarens beteende. Men om användaren inte arbetar så effektivt som möjligt, då lär sig tekniken inte heller att automatisera på det mest effektiva sättet. Så hur ska man då tänka?

Daniel Nilsson har flera års erfarenhet av systemutveckling och han följer med spänning utvecklingen som sker kring AI och ny teknik.

– Det är viktigt att kunna använda ny teknik när man utvecklar system, säger Daniel. Man får inte vara rädd för att pröva nya saker och man får vara beredd på att man ofta måste ändra eller göra om det man har utvecklat.

Augmented intelligence VS Artificiell intelligens

Daniel menar att artificiell intelligens kan underlätta i automatiska processer och hjälpa oss att slippa monotona och repetitiva arbetsuppgifter. Men nu måste företag börja tänka augmented intelligence, där AI istället har en stödjande roll och att kognitiv teknik är utformad för att förbättra för oss människor och underlätta i vårt arbete, snarare än att ersätta oss.

– Ett bra exempel på detta är bilar. Istället för att bygga en helt självkörande bil så bygger man en bil där föraren kan få hjälp med alla möjliga tänkbara funktioner. Det finns redan idag sådana funktioner i bilar, till exempel i form av viltvarningar, halkvarningar, trafikvarningar och farthållare. Det är kanske det bästa sättet att använda AI, som hjälpmedel för att bli en bra förare istället för att ha en helautomatiserad förare där människan inte har något ansvar, menar Daniel.

Problemet med artificiell intelligens idag är att det saknas tydliga regelverk kring vem som bär ansvar om något inte blir rätt, är det utvecklaren, produktföretaget eller användaren? Daniel berättar att EU-kommissionen i detta nu håller på att ta fram ett ramverk och i dagsläget finns sju etiska riktlinjer som företag kan följa för att skapa mer tillförlitlig AI.

– Det finns otroligt många exempel där det gått fel när man har använt artificiell intelligens. Problemet är att försöka förutse, styra och utvärdera mänskligt beteende, det är väldigt svårt att få med alla parametrar och att inte vara partisk, menar Daniel.

Tekniken kan bidra till bättre ekonomiska beslut

Under Hogias kompetensdag Ekonomi den 17 september 2020 berättar Daniel mer om hur man kan använda augmented intelligence i arbetet. Dels för att skapa effektivare arbetsprocesser för till exempel ekonomer och också hur man kan slippa utföra monotona och repetitiva arbetsuppgifter i framtiden.

– Genom att automatisera vissa moment i ett ekonomisystem ger vi användaren möjlighet att fokusera på mer kvalitativa uppgifter, berättar Daniel. Det är det som är augumented intelligence, att artificiell intelligens hjälper oss att utföra vårt arbete ännu mer effektivt.

 

Begreppsförklaring

Artificial intelligence

  • ersätter människan i vissa fall
  • ska kunna ta egna beslut.

Augmented intelligence

  • komplement och stöd till människan
  • hjälper människan när hon arbetar.

 

KUNSKAP & INSPIRATION
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hindrar GDPR AI-utvecklingen inom EU?

Vi berättar mer om hot, möjligheter och etiska regler kring maskininlärning och AI-utveckling.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digitala flöden effektiviserar och underlättar för användaren.

Hogias produktägare, Peter Bergman, berättar mer om hur avancerad teknik görs tillgänglig för användaren.

Läs mer