Hogia Transaktionsanalys tar steget till Norge

Publicerat datum: 2020-08-25

Hogia Transaktionsanalys är programmet som effektiviserar redovisningskonsulter och revisorers arbete i allt från att skapa underlag för bokslutet till att skapa revisionsbevis för så väl analytisk granskning som substansgranskning. Med drygt 400 byråkunder och tusentals användare i Sverige tar Transaktionsanalys nu steget in på den norska marknaden.

Hogia Transaktionsanalys har rönt framgångar på den svenska marknaden till stor del tack vare enkelheten i att överföra finansiella data från byråns kund till byrån, detta via det som kallas för en SIE-fil. Genom ett knapptryck exporteras den finansiella datan från ekonomisystemet till en SIE-fil som sedan läses in av byrån i Transaktionsanalys.

I Norge har det länge funnits en avsaknad av ett enhetligt filformat. Det är först nu, i samband med SAF-T (Standard Audit File for Tax) som ett enhetligt filformat existerar. SAF-T är i grund och botten en filstandard för rapportering av skatteuppgifter till Skatteverket i Norge. Denna fil innehåller dock mer än bara uppgifter till Skatteverket utan inkluderar även hela huvudboken. De som från och med januari 2020 omfattas av kravet att rapportera i enlighet med SAF-T är företag som omsätter över fem miljoner norska kronor eller har fler än 600 transaktioner per år.

Vid inläsning av SAF-T filen i Transaktionsanalys ges nu även revisorer och redovisningskonsulter i Norge möjligheten att på ett enkelt sätt göra avancerade huvudboksanalyser och ta fram värdefulla finansiella rapporter.

En av byråerna som sett ett stort värde i detta är RSM Norge AS, där CFO Per-Øyvind Stene berättar mer om programmet och dess värde för deras verksamhet:
- Strategin för RSM Norge är att vi ska använda oss av välbeprövad teknik, samtidigt som vi tittar på ny teknik som kan göra oss mer effektiva. Våra kollegor på RSM i Sverige har bekräftat att Hogia Transaktionsanalys är både välbeprövad och effektiv. Vi ser fram emot att kunna standardisera våra analyser nu när vi äntligen har ett fast format att förhålla oss till. Vi har länge sett med avundsjuka på svenskarnas SIE-format och vilka möjligheter det kan ge. Då är det väldigt bra att kunna använda en marknadsledande lösning för att analysera SIE-filer direkt på våra SAF-T-filer. 

Per-Øyvind Stene

Per-Øyvind Stene

 

Relaterat

Kunskap & inspiration
Integrerar arbetsflöde mellan byrå och byråns kund sparar tid

Integrerar arbetsflöde mellan byrå och byråns kund sparar tid.

Läs mer
Kunskap & Inspiraton
Tips för automatiserad analys

Hur revisorer smidigt kvalitetssäkrar kundens redovisning

Läs mer
Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer