Hur kan AI effektivisera ditt ekonomiska arbete?

2023-05-05

Artificiell intelligens är ett hett ämne att prata om och det pågår ständiga diskussioner om vilken plats den kommer att ta i framtiden. Det här kan väcka en hel del tankar. Oavsett vilka åsikter du har, så kan man fastslå att AI-tekniken är här för att stanna. Faktum är att de flesta av oss har använt oss av den under lång tid. I den här artikeln går vi igenom hur ekonomiskt arbete kan förenklas och underlättas när AI-teknik samverkar med ekonomiska system.

Kort om AI

Termen artificiell intelligens myntades redan på 50-talet då det påbörjades forskning om maskiner och robotar med en förmåga att tänka som människor. På grund av snabbare datorer och en stor tillgång till data, har utvecklingen av AI-teknik verkligen exploderat de senaste åren. Vi känner igen det i verktyg som Siri, Google Translate och den på sistone så populära Chat GPT som lanserades 2020. AI-teknik används idag för att effektivisera och automatisera de flesta arbetsområdena i ett företag.

Hjälp vid bokföring

I ett ekonomiskt system med inbyggd AI-teknik kan den här tekniken hjälpa till med att automatisera många av de uppgifter som tidigare behövts skötas helt manuellt. Det kan vara exempelvis med registreringar, betalningar och bokföring. Genom att tillgodogöra sig ditt arbetssätt kan AI-tekniken lära sig att tolka underlag och skilja mellan rätt och fel, för att sedan komma med ett förslag på hur du kan bokföra underlaget. Det här förslaget kan du sedan välja att acceptera eller ändra. Du har ansvaret och kontrollen, men det är AI-tekniken som gör grovjobbet. På det här sättet kan få mer tid över annat viktigt ekonomiskt arbete, såsom analys eller något som tidigare blivit bortprioriterat.

Läs här om hur AI-tekniken underlättar ekonomen Camilla Asplunds arbete.

Avläsning av kvitton

Har du någon gång fått ett urblekt kvitto från till exempel ett utlägg som du fått ägna tid och förmåga till att tolka? Med AI-teknik kan du slippa sådana problem och få stor hjälp. Genom att fota kvitton och liknande underlag kan du låta AI-tekniken avläsa, analysera och registrera dessa. Ännu ett sätt att få avlastning och spara tid på.

En medhjälpare och inte en ersättare

Tänk på AI-teknik lite som en bil. Du själv styr bilen och har kontroll på den genom att gasa och bromsa, men det är bilen som gör grovjobbet och tar dig snabbare från punk A till B än om du själv skulle gå den biten. Även om vissa personer älskar sina bilar lika mycket som människor, så kommer ju inte bilar att byta ut oss människor. Det är samma med AI-teknik - se det som en medhjälpare och inte en ersättare.

Slå loss tid

AI-tekniken fortsätter att röra sig framåt och den kommer antagligen att ta ännu större plats i många branscher i framtiden. Det gäller att följa med i utvecklingen. Men trots det finns det mycket som vi människor har, som inte AI-tekniken har. Ta bara vår enastående förmåga att fatta rationella och välgrundade beslut som exempel. Genom att ha en nyfiken inställning till den här tekniken kan du effektivisera mycket i ditt arbete. Och detta genererar tid - en bristvara hos många företagare. Den tiden kan du investera i företaget eller på något annat som du tycker är värdefullt.

Hogia OpenBusiness är ett ekonomisystem med inbyggd AI-teknik. Läs mer om det här!

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
Kunskap & Inspiration
Få effektiva processer och bättre dataunderlag med AI.

Inom ekonomiområdet är AI på stark frammarsch och digitaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar.

Läs mer