Budgetpropositionen för 2020 – vi listar de viktigaste förslagen

Den 18 september presenterade regeringen budgetpropositionen för 2020 som är resultatet av en förhandling inom ramarna för januariavtalet mellan regeringen, liberalerna och centerpartiet. Budgeten innehåller också en hel del aviserade reformer inom skatteområdet som regeringen avser att under 2019 och 2020 återkomma till riksdagen med förslag. Hogias skatteexpert, Lina Baker, listar de viktigaste förslagen i budgetpropositionen.

Den föreslagna budgeten innehåller åtgärder för att trygga välfärden i Sverige, bemöta den ökande kriminaliteten, få in fler personer i arbete och för att minska klimatpåverkan. Budgeten innehåller också en hel del aviserade reformer inom skatteområdet och Lina Baker, Hogias skatteexpert listar här de viktigaste förslagen i årets budgetproposition. 

Förändringar som föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2020 är följande:

 • Värnskatten, den övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt, avskaffas på beskattningsbara förvärvsinkomster som överstiger 689 300 kronor.
 • Sänkt skatt i form av förhöjt grundavdrag för personer över 65 år med en årsinkomst mellan 200 000 kronor och 1 400 000 kronor.
 • Krav på elektronisk betalning vid rut- och rot-arbeten. Med elektronisk betalning menas kontokort, inbetalningskort, BankID och Swish.
 • Sänkning av reklamskatten.

Förändringar som regeringen återkommer med en närmare utformning av under 2019 och 2020 är bland annat grön skatteväxling som omfattar dels en skattereduktion i vissa geografiska områden, samt höjda miljöskatter som växlas mot sänkt skatt på jobb och företagande.

Förslagen som förväntas träda i kraft under 2020 och 2021 är:

 • Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU) upp till ett tak på 230 000 kronor per företag och månad. Förslaget bör träda i kraft den 1 april 2020. 
 • Sänkta arbetsgivaravgifter införs för personer som ännu inte har etablerat sig på arbetsmarknaden eller som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. Arbetsgivaren kommer endast behöva betala ålderspensionsavgiften på 10,21 % under en årsperiod. Förslaget väntas träda i kraft i form av ett ingångsavdrag den 1 juli 2020. 
 • Begreppet "Ekonomisk arbetsgivare" införs vid beskattning av personer bosatta utomlands som tillfälligt arbetar i Sverige. Begreppet är internationellt och syftar till att fördela beskattningsrätten mellan länder. Förslaget väntas träda i kraft den 1 januari 2021.
 • Taket för uppskov med vinst vid försäljning av privatbostad höjs till 3 miljoner kronor. Förslaget som är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2020 ersätter taket på 1,45 miljoner kronor som är tillfälligt slopad under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020.
 • Sänkt skatt på drivmedel förväntas träda i kraft 1 januari 2020.
 • Skatt på avfallsförbränning förväntas införas den 1 april 2020.
 • Skatt på plastbärkassar förväntas införas den 1 maj 2020.
 • Anstånd med betalning av kupongskatt förväntas träda i kraft den 1 januari 2020.
 • Skatten på finanssektorn höjs på grund av de kostnader som en finansiell kris kan medföra. Förväntas träda i kraft från och med den 1 januari 2022.

 

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Dessa skatteregler gäller för näringsverksamhet.

Du som driver näringsverksamhet har skattergler som du måste följa, vi listar dem här.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Rådgivning

– för bättre beslutsunderlag för redovisnings- och revisionsbyråer

Läs mer