Skattefri julklapp till personalen

Uppdaterad: 2021-05-05

Snart är det dags att köpa julklappar till medarbetarna och huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Men många företag väljer idag istället att skänka pengar till ideell verksamhet, har du koll på vilka skatteregler som gäller för olika gåvor?

Huvudregeln är att gåvor från arbetsgivaren är skattepliktiga. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. Dessa gåvor är skattefria så länge gåvans värde, det vill säga marknadsvärdet inklusive moms, inte överstiger vissa beloppsgränser. Vilka beloppsgränser som gäller beror på vilken typ av gåva det är. Om värdet överstiger dessa beloppsgränser är gåvan skattepliktig från första kronan. Arbetsgivaren får göra avdrag för utgiften för gåvorna som en personalkostnad.

Julgåva till anställda

Julgåvor till anställda är skattefria för de anställda om värdet inte överstiger 500 kronor inklusive moms. I gåvans värde räknas inte arbetsgivarens kostnader för administration och transporter av gåvorna in.

Skänka pengar till ideell verksamhet

Om arbetsgivaren på begäran av den anställda i stället för en julklapp, skänker pengar till ideell verksamhet ska den anställda beskattas för gåvans värde som för lön. Detta eftersom gåvan jämställs med kontanter.

Om arbetsgivaren för egen del bestämmer att, i stället för julgåvor till sina anställda, skänka pengar till en ideell organisation uppkommer inte någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får dock i det fallet inte göra avdrag för gåvorna.

Presentkort och gåvor som lämnas i pengar

Gåvor som lämnas i pengar är inte skattefria. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som inte kan bytas mot pengar kan däremot vara en skattefri gåva.

Källa, Skatteverket, https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/formaner/gavor.4.7459477810df5bccdd4800014379.html

 

KUNSKAP & INSPIRATION
Sommargåva, reklamgåva, vilka skatteregler gäller?

Vill ditt företag ge sommargåvor till sin personal? Vi förkalarar vilka skatteregler som gäller för vilka gåvor.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer
Kunskap & inspiration
Kostförmån och kostnadsavdrag