Snart kommer internationell standard för e-faktura

Det har varit svårt att utbyta information inom området elektroniska inköp. Därför startades EU-initiativet, Peppol, Pan-European Public Procurement On-Line. Inom nätverket gör man på samma sätt med samma regler och samma valideringar i samma format. Nu tar organisationen OpenPeppol steget vidare och utvecklar standarden för resten av världen. Kim Smith, testare på Hogia, följer det internationella arbetet noga.

Hitta gemensam standard

I Sverige och många andra länder har det varit vilda västern med olika fakturaformat och standarder. En organisation skickar sina fakturor på ett sätt, i ett visst format. När de skickar till en organisation som har andra standarder och andra format så måste fakturan integreras och konverteras. Det innebär nästan alltid någon form av dataförlust.

Peppol-nätverket är ett EU-initiativ för att bland annat standardisera formaten på e-fakturor inom hela EU. Projektet är nu fullföljt och här i Norden är Peppol den mest använda standarden för e-faktura. Då Peppol-projektet var avslutat bildades den icke vinstdrivande organisationen OpenPeppol. OpenPeppol fortsätter att driva internationell standardisering och har bland annat tillsatt en arbetsgrupp som ska arbeta för att hitta formen för e-fakturor i länder även utanför EU.

Arbetsgruppens första möte var den 22 oktober 2019 och Kim Smith, testare på Hogia, är en av observatörerna som noggrant följer arbetets gång varje vecka.

– Det är många utmaningar för att driva Peppol internationellt, eller PINT som arbetsnamnet har blivit. Till exempel så har vi ju vår VAT-moms inom EU, den finns inte i Singapore eller Australien. Då måste man hitta begrepp och former som går att dela i olika länder, berättar Kim.

 

Kim Smith

Kim Smith är testare på Hogia och observerar noggrant OpenPeppols arbete med nationell standardisering.

 

Arbetsgruppen har möten varje tisdag och som observatör så lyssnar Kim mest in, men han har också möjlighet att vara med och påverka.

– Vem som helst får vara observatör och vem som helst får vara med och bidra till arbetet, även de som inte är med i Peppol, säger Kim. Det är cirka 50 personer med i själva arbetsgruppen, många från Europa men också några från till exempel USA och Australien, och sen är det en mängd observatörer från olika länder.

Delade begrepp

Kim berättar att gruppen just nu håller på att dela upp begreppen och formaten för de olika länderna för att hitta de som kan användas gemensamt. Just nu använder man det engelska alfabetet, som de flesta datorer kan, och utgår från BIS Billing 3 som är den europeiska standarden, men om till exempel Kina kommer in som en stark aktör då kan det hända att dagens utformning av standarden utmanas.

– Jag tror inte att det finns någon risk att något land kommer in och ”kör över” BIS Billing 3-standarden då de flesta som är organiserade inom OpenPeppol kommer från länder i Europa. Men det är klart att när de tar in nya roller och människor så kanske det kan bli en risk. Vilket alfabet ska man använda om Kina går med till exempel? Men OpenPeppol är en demokratisk organisation och standarden ska i möjligaste mån ta hänsyn till så många länder som möjligt, berättar Kim.

Peppol BIS Billing 3 är obligatorisk som standard inom EU vid offentliga inköp och är Peppol-nätverkets implementering av den europeiska standarden för e-faktura. Länderna Australien, Nya Zeeland och Singapore, har gjort specialanpassningar av formatet BIS Billing 3 eftersom till exempel deras skatter ser annorlunda ut än våra europeiska.

– PINT använder BIS Billing 3 som grund och förhoppningen är att man ska kunna fortsätta med den standarden och istället ändra begrepp som är olika för olika länder. Kan man till exempel kalla VAT för TAX? Mottagaren behöver ju inte veta att man betalar EU-moms, den behöver ju bara veta att man betalar moms. Tanken är ju att PINT-standarden ska vara så lik som möjligt i olika länder och att man ändrar begreppen så att man kan ta emot och skicka fakturor i hela världen med samma format.

Betaformatet för den nya internationella standarden ska vara klart för att testas i april 2020. Arbetsgruppen kommer löpande ta emot feedback och i september 2020 kommer den nya standarden att gälla. 

 

 

Relaterat

Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer
Kunskap & inspiration
Nytt lagkrav om e-faktura

Sedan 1 april 2019 är det krav på e-faktura för leverantörer till offentliga verksamheter

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vilka regler gäller för arkivering av räkenskapsinformation

Hogias produktägare, Ulrika Niklasson, guidar dig igenom de regler som gäller kring lagring och arkivering.

Läs mer