Information från Skatteverket med anledning av coronaviruset

Här har vi samlat information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

Anstånd med skatter och avgifter

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om anstånd med skattebetalning. Det innebär att du skjuter upp betalningen av din skatt och i stället betalar den senare. Det finns två sorters anstånd:

  • tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
  • anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter.

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan också ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd, men Skatteverkets rekommendationer är att du använder den digitala tjänsten som öppnar den 30 mars i "Mina sidor".

Anstånd med skattebetalning

Du kan också få anstånd med din skattebetalning. Med anledning av coronaviruset har Skatteverket förtydligat vad som gäller i den nuvarande skatteförfarandelagen.

Ändra din debiterade preliminärskatt

Som företagare har du också möjlighet att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. 

Byråanstånd för inkomstdeklaration

Skatteverket underlättar inlämningen av deklarationer för redovisningsbyråer med anstånd. Alla deklarationer med byråanstånd kan lämnas senast den 15 juni 2020, oavsett om de lämnas på papper eller digitalt.

Betalningsansvar för juridiska personers obetalda skatter och avgifter

Skatteverket kommer som huvudregel inte att ansöka om företrädaransvar mot en företrädare för obetalda skatter och avgifter, som omfattas av anstånd enligt lagen om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall. Undantag sker om det handlar om företag som uppenbarligen utnyttjat möjligheterna helt i strid med syftet med anståndsbestämmelserna. 

Kan du inte lämna deklarationen i tid?

Om du får förhinder att lämna deklarationen i tid, lämna den då så fort som möjligt. Skatteverket vet att många företag kan få svårt att lämna sina deklarationer på grund av coronasituationen. Skatteverket beaktar det när de beslutar om skatter och avgifter. Du behöver därför inte lämna någon upplysning om varför deklarationen lämnas sent.

Om det i något enstaka fall ändå skulle bli aktuellt med förseningsavgift, kommer det företaget få möjlighet att lämna synpunkter före ett eventuellt beslut.

Du lämnar enklast dina deklarationer för moms, arbetsgivaravgifter och periodisk sammanställning digitalt.

 

Källa Skatteverket 

 

KUNSKAP & INSPIRATION
Arbete hemifrån?

Våra glädjespridare ger dig sina tips om hur du håller modet uppe och behåller den sociala kontakten.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Korttidspermittering på grund av corona

Regeringen presenterar nu en rad budgetåtgärder med anledning av coronavirusets konsekvenser, korttidspermitteringen är en av åtgärderna.

Läs mer