Korttidspermittering med anledning av coronaviruset

Publicerad 2020-03-16 | Uppdaterad 2020-05-28

Om korttidspermittering

Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. En av åtgärderna handlar om ett system för korttidspermittering.

Åtgärden korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Syftet är att företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.


Frågor och svar:

Vad är det för skillnad på korttidspermittering och korttidsarbete?

Korttidspermittering och korttidsarbete fungerar på samma sätt och innebär att staten ger ekonomiskt stöd så att personal kan gå ner i arbetstid istället för att bli uppsagda. Skillnaden är att staten under 2020 kommer stå för en betydlig större del av kostnaden jämfört med det ordinarie stödet vid korttidsarbete. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så vis gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen.

Det ordinarie stödet kan användas när Sverige befinner sig i en synnerligen djup lågkonjunktur eller när ett företag drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Stödet för korttidspermittering, som alltså innebär en utökad subventioneringsgrad, kan användas under 2020 av företag som drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. 

Under vilken period gäller stödet?

De nya bestämmelserna träder i kraft den 7 april, men tillämpas redan från måndagen den 16 mars. Det innebär att företag och arbetstagare kan börja planera för att få ersättning för permitteringar från och med den 16 mars.

Den utökade möjligheten att minska arbetstiden med 80 procent träder i kraft den 1 juni och kan användas under maj, juni och juli 2020.

Finns det något lönetak?

Enligt en förordning är lönetaket 44 000 kronor.

Ingår semesterersättning i stödet?

Nej, endast ordinarie kontant lön omfattas av stödet.

Vilka företag kan använda stödet?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har i sin tolkning av förslaget meddelat att enskilda firmor inte kan ta del av stödet. Däremot kan stödet beviljas andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda.

Vilka arbetstagare omfattas av stödet?

Alla arbetstagare som har varit anställda tre månader innan Tillväxtverket beslutat om att godkänna stödet kan omfattas av stödet. En annan förutsättning är att arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren under stödmånaden. 

Enligt lagstiftningen om stöd vid korttidsarbete undantas arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj vilket innebär att dessa inte kan omfattas av stödet. Riksdagen har dock beslutat att det undantaget inte ska gälla under 2020, så även arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familjer kan omfattas.  

Hur ska jag göra för att söka om korttidspermittering för mitt företag?

En förutsättning för stöd är att avtal om korttidsarbete/korttidspermittering tecknas av parterna. Tillväxtverket är ansvarig myndighet, läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Karensavdraget slopas tillfälligt

Staten går in och betalar karensavdraget i en och en halv månad från och med 11/3. Detta är en av åtgärderna för att hindra spridningen av Corona-viruset.

Läs mer
Vi säkrar upp för fortsatt service till våra kunder.
Råd, stöd och information till våra kunder med anledning av coronakrisen.

Här samlar vi löpande relevant information för våra kunder.

Läs mer