Korttidspermittering med anledning av coronaviruset

Publicerad 2020-03-16 | Uppdaterad 2020-12-17

Om korttidspermittering

Regeringen har presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. En av åtgärderna handlar om ett system för korttidspermittering.

Åtgärden korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete. Syftet är att företag som drabbats ekonomiskt av coronakrisen ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.


Frågor och svar:

Vad är det för skillnad på korttidspermittering och korttidsarbete?

Korttidspermittering och korttidsarbete fungerar på samma sätt och innebär att staten ger ekonomiskt stöd så att personal kan gå ner i arbetstid istället för att bli uppsagda. Skillnaden är att staten under 2020 kommer stå för en betydlig större del av kostnaden jämfört med det ordinarie stödet vid korttidsarbete. Staten täcker upp med tre fjärdedelar av kostnaden, arbetstagaren och arbetsgivaren delar på resterande fjärdedel. Arbetstagaren kan på så vis gå ned i arbetstid och ändå få ut över 90 procent av lönen.

Det ordinarie stödet kan användas när Sverige befinner sig i en synnerligen djup lågkonjunktur eller när ett företag drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. Stödet för korttidspermittering, som alltså innebär en utökad subventioneringsgrad, kan användas under 2020 av företag som drabbas av allvarliga och tillfälliga ekonomiska problem till följd av något oväntat. 

Under vilken period gäller stödet?

Regeringen har meddelat att stödet till korttidsarbete kommer att förlängas till som längst juni 2021. Syftet med förlängningen är att behålla jobb genom att stötta företag med lönekostnader. Förlängningen kommer att regleras i en ny tillfällig lag, vilket i praktiken innebär att förlängningen blir ett nytt stöd. Samtidigt görs ändringar i den befintliga lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Lagändringen och tidigare beslutad förordningsändring syftar till att förtydliga hanteringen av stödet.

När kan företagen söka det nya stödet?

Regeringen har aviserat att den nya lagen och ändringar i den befintliga lagstiftningen träder i kraft 15 februari 2021. Det är först då som alla förutsättningar för stödet finns på plats och Tillväxtverket kan slutföra arbetet med att anpassa och utveckla systemet för att hantera det nya stödet.

Tillväxtverket bedömer att ansökan av det nya stödet kan öppna 5-8 veckor efter att den nya lagen beslutats. När ansökan öppnar kommer det vara möjligt att söka stödet retroaktivt från 1 december 2020.

För att kunna ta del av det nya stödet kommer alla att behöva göra en ny ansökan. Du ska inte göra en ny ansökan innan det nya stödet öppnar. Alla företag som idag har eller har haft stöd för korttidsarbete kommer att stämma av och avsluta den pågående stödperioden.

Finns det något lönetak?

Enligt en förordning är lönetaket 44 000 kronor.

Ingår semesterersättning i stödet?

Nej, endast ordinarie kontant lön omfattas av stödet.

Vilka företag kan använda stödet?

Alla arbetsgivare, med undantag för vissa offentliga aktörer, kan få stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket har i sin tolkning av förslaget meddelat att enskilda firmor inte kan ta del av stödet. Däremot kan stödet beviljas andra företagsformer där ägaren är den enda anställda, förutsatt att de andra kraven är uppfyllda.

Vilka arbetstagare omfattas av stödet?

Alla arbetstagare som har varit anställda tre månader innan Tillväxtverket beslutat om att godkänna stödet kan omfattas av stödet. En annan förutsättning är att arbetsgivaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för arbetstagaren under stödmånaden. 

Enligt lagstiftningen om stöd vid korttidsarbete undantas arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj vilket innebär att dessa inte kan omfattas av stödet. Riksdagen har dock beslutat att det undantaget inte ska gälla under 2020, så även arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familjer kan omfattas.  

Hur ska jag göra för att söka om korttidspermittering för mitt företag?

En förutsättning för stöd är att avtal om korttidsarbete/korttidspermittering tecknas av parterna. Tillväxtverket är ansvarig myndighet, läs mer på Tillväxtverkets hemsida.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Karensavdraget slopas tillfälligt

Staten går in och betalar karensavdraget i en och en halv månad från och med 11/3 2020. Detta är en av åtgärderna för att hindra spridningen av Corona-viruset.

Läs mer