Krav på elektronisk betalning för rut- och rotarbeten

Från och med den 1 januari 2020 måste du betala för rot- och rutarbeten elektroniskt för att få ta del av rot- och rutavdraget.

För att motverka felaktiga utbetalningar och försvåra för fusk vid utförda rut- och rotarbeten har regeringen infört krav på att betalningen mellan kunden och utföraren ska ske elektroniskt och förmedlas av en betaltjänstleverantör enligt betaltjänstlagen*. Den nya regeln om elektronisk betalning gäller för alla rot- och rutarbeten som betalas från och med den 1 januari 2020, även om arbetet påbörjades tidigare.

– Förändringen till elektronisk betalning kan säkert skapa lite ändrade rutiner för vissa men vi ser inte att detta ska ha någon större påverkan inom byggbranschen då det är vår uppfattning att nästan all hantering redan sker på detta sätt, säger Magnus Bondesson, bolagschef på Hogia Byggsystem AB.

Exempel på elektronisk betalning är en betalning som sker med kontokort, BankID, Swish eller via inbetalning på bank. Däremot omfattas inte betalning med kryptovalutor som exempelvis Bitcoin eftersom sådana betalningar inte förmedlas av en betalningsleverantör enligt betaltjänstlagen.

Med elektronisk betalning kommer det att bli möjligt att identifiera vem som har gjort den aktuella betalningen, vem som har mottagit den, vid vilken tidpunkt betalningen har gjorts, och vilket belopp som har betalats.

Några undantag från att betalning ska ske elektroniskt kommer inte att införas.

*Betaltjänstlagen 
I betaltjänstlagen finns bestämmelser om dels vad som avses med en betaltjänst, dels vem som får tillhandahålla betaltjänster. Med betaltjänst avses bland annat genomförande av betalningstransaktioner genom autogiro och kontobaserade betalningar. Banker och andra kreditinstitut är exempel på betaltjänstleverantörer. Se lagen i sin helhet här.

Källa: Skatteverket och regeringen

KUNSKAP & INSPIRATION
Skatteförändringar 2020

Vi listar förändringarna som påverkar pensionärer, bilförare och höginkomsttagare.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Nu höjer regeringen rutavdraget för dig över 65.

Från den 1 juli 2019 höjs rutavdraget, vi berättar mer om vilka nya regler som gäller.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Kontrolluppgifter blir AGI, vi berättar skillnaden.

Från och med 1 januari 2019 redovisas AGI, du kan nu se vad din arbetsgivare redovisar.

Läs mer
Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat