Samlad information till företag i coronatider

Här har vi samlat information till dig som är arbetsgivare. Vi länkar också till bra sidor där du kan hålla dig uppdaterad på det senaste inom det rådande läget.

Skatter och avgifter

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Regeringen har beslutat om en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter där du som arbetsgivare enbart kommer betala ålderspensionsavgiften. Sänkningen gäller för upp till 30 anställda, på lön som inte överstiger 25.000 kronor och för perioden 1 mars till den 30 juni 2020.

Åtgärden om sänkta arbetsgivaravgifter är tillfällig och träder i kraft den 6 april 2020. Begäran om nedsättning görs genom att arbetsgivaren i arbetsgivardeklarationen.

Om du redan lämnat arbetsgivardeklaration för redovisningsperioden mars innan de nya reglerna trädde i kraft, kan du begära omprövning av arbetsgivardeklarationen.

Läs mer om sänkta arbetsgivaravgifter hos Skatteverket

Möjlighet att skjuta upp betalning av skatter och avgifter (anstånd)

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om att få skjuta upp betalning av skatter och avgifter, så kallat anstånd. Det finns två sorters anstånd,

  • tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms
  • anstånd med skattebetalning för andra typer av skatter. 

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag som drabbas ekonomiskt av coronaviruset kan ansöka om tillfälligt anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Det finns flera sätt att ansöka om tillfälligt anstånd, men du får beslutet snabbast om du använder tjänsten Ansök om tillfälligt anstånd med skatteinbetalning som du öppnar i Mina sidor på skatteverket.se.

Du kan få tillfälligt anstånd i upp till ett år från den dag Skatteverket beviljar anståndet.

Läs om tillfälligt anstånd med skattebetalning 

Avsättning till periodiseringsfond i deklarationen 2020

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. För dig som driver enskild näringsverksamhet eller är delägare i handelsbolag har regeringen bestämt att ändra reglerna för periodiseringsfonder.

Reglerna innebär att du i din deklaration för 2020 kan avsätta 100 procent av din skattepliktiga vinst för år 2019 i en periodiseringsfond, dock högst 1 miljon kronor. Avsättningen till periodiseringsfond kommer du sedan att kunna kvitta mot dina framtida förluster. Detta är ett alternativ till de vanliga reglerna som finns kvar.
 
Läs mer hos Skatteverket om periodiseringsfond för enskilda näringsidkare 
Läs mer hos Skatteverket om periodiseringsfond för delägare i handelsbolag

Ändra din debiterade preliminärskatt

Företagare har möjlighet att ändra debiterad preliminärskatt om företaget drabbas ekonomiskt på grund av coronapandemin. Du kan ändra din debiterade preliminärskatt upp till sex månader efter beskattningsårets utgång. 

Du ändrar din preliminärskatt genom att lämna en ny preliminär inkomstdeklaration. Du kan lämna omprövningen upp till sex månader efter beskattningsårets utgång.

Läs mer om att ändra din debiterade preliminärskatt hos Skatteverket

 

Arbetsbrist och uppsägning

Korttidsarbete

Korttidsarbete, tidigare kallat korttidspermittering, innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Det betyder att du kan minska den anställdes arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.

Du kan söka stödet från och med 7 april 2020. Det kommer gälla retroaktivt från och med 16 mars 2020. 

Instruktioner för hur du ansöker finns på Tillväxtverkets hemsida. Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt att få stödet. Du kan också använda räknetjänsten för att se hur mycket stöd du kan få om din ansökan blir beviljad.

Gör Tillväxtverkets test för att se om du har rätt till stödet

Gå till Tillväxtverkets räknetjänst

Läs mer om korttidsarbete hos Tillväxtverket

Mer information om att säga upp personal

Arbetsförmedlingen har information till dig som är arbetsgivare och som måste säga upp eller permittera personal på grund av coronapandemin.

Säga upp personal eller permittera med anledning av coronaviruset hos Arbetsförmedlingen

 

Finansiering och lån

Lånegaranti för drabbade små och medelstora företag (Företagsakuten)

Företag som är livskraftiga, men som till följd av coronaviruset fått ekonomiska svårigheter, ska få möjlighet till statlig lånegaranti. Lånegaranti innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företagen. Varje företag får låna max 75 miljoner kronor, med viss reservation för att undantag kan göras.

Läs mer om lånegaranti hos Regeringen

Almis Brygglån

Bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige som har finansieringsbehov till följd av coronapandemin, kan ansöka om Almis Brygglån. Lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade efter rådande situation. Lånet kombineras alltid med rådgivning där du kan diskutera och simulera de effekter coronakrisen har på ditt kassaflöde och din resultat- och balansräkning.
 
Läs mer om brygglån hos Almi 

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronapandemin. Det är banken som avgör villkoret för lånet och vilka företag som får lånet beviljat.

Läs mer hos Riksbanken

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänkt den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 april till 30 juni i dessa utsatta branscher kommer att kunna söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, det vill säga själva rabatten, dock maximalt 25 procent av den ursprungliga fasta hyran.

Se regeringens lista över utsatta branscher

Läs mer om stödet på Länsstyrelsen Västra Götaland

 

Mer information från myndigheter

Nya regler för a-kassa när du gör uppehåll i företaget

Regeringen föreslår att du som företagare ska få ökad möjlighet till a-kassa om du behöver göra uppehåll i ditt företag. Under 2020 ska du kunna göra uppehåll i ditt företag (även kallat att lägga det vilande) utan att det påverkar din möjlighet att få a-kassa. Det innebär att eventuella uppehåll som du gör under 2020 undantas från nuvarande regelverk om att ditt företag enbart kan vara vilande en gång under fem år. Detta gäller både dig som haft uppehåll i ditt företag under de senaste fem åren och dig som kan komma att göra uppehåll längre fram.

Läs mer på regeringen.se

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har tagit fram ett stöd till myndigheter och företag som handlar om att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade.

Läs mer hos MSB

 

Samlingssidor

Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19. Till exempel om hur dina anställda kan skyddas från smitta samt vanliga frågor och svar.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se
Frågor och svar kring coronapandemin hos Folkhälsomyndigheten
Vanliga frågor och svar relaterade till coronapandemin hos Boverket
Information för arbetsgivare kring arbetsmiljö i coronatider hos Arbetsmiljöverket

 

 

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Samlad information från Skatteverket

Här har vi samlat information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

Läs mer