Viktiga datum för deklarationen 2020

För företag och organisationer har deklarationen redan öppnat på Skatteverkets hemsida. För privatpersoner närmar sig datumet för deklarationsinlämning. Vi listar viktiga datum för deklarationen, för dig som deklarerar som privatperson och för dig som deklarerar för enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller en förening. 

Tidslinje för deklarationsdatum 2020

Datum 2020 för privatpersoner 

För privatpersoner gäller Inkomstdeklaration 1. I deklarationen 2020 deklarerar du de inkomster som du hade under 2019.

27 februari är sista dagen för dig att skaffa digital brevlåda, om du vill hinna få din deklaration utskickad digitalt. Om du skaffar digital brevlåda senare än så eller inte alls måste du vänta på pappersdeklarationen och det kan dröja till den 15 april innan den kommer. 

17 mars öppnar inkomstdeklarationen på skatteverket.se där du kan logga in och se din deklaration. 

31 mars är sista dagen att deklarera om du vill ha din skatteåterbäring under vecka 15. Detta gäller endast om du deklarerar digitalt och inte har några ändringar eller tillägg att deklarera. 

Vecka 15 i april får du din skatteåterbäring om du har deklarerat digitalt innan den 31 mars.

4 maj är sista dagen att lämna in deklarationen till Skatteverket om du inte har en redovisningsbyrå som hjälper dig och som har begärt anstånd.  

Vecka 24 i juni kommer skatteåterbäringen till dig som har deklarerat digitalt eller skickat in papper senast den 4 maj.   

 

Datum 2020 för dig med enskild firma

Du som har enskild firma ska redovisa resultatet från din enskilda näringsverksamhet i en NE-bilaga som du lämnar tillsammans med din inkomstdeklaration. Du ska också göra ett årsbokslut och en momsdeklaration.  

27 februari är sista dagen för dig att skaffa digital brevlåda, om du vill hinna få din deklaration utskickad digitalt. Om du skaffar digital brevlåda senare än så eller inte alls måste du vänta på pappersdeklarationen och det kan dröja till den 15 april innan den kommer. 

17 mars öppnar Inkomstdeklaration 1 på skatteverket.se där du kan logga in och se dina inkomstuppgifter, många uppgifter är förifyllda då du redan lämnat in ditt årsbokslut.  

4 maj är sista dagen att lämna in deklarationen till Skatteverket om du inte har en redovisningsbyrå som hjälper dig och som har begärt anstånd. 

Vecka 24 i juni kommer skatteåterbäringen till dig som har deklarerat digitalt eller skickat in papper senast den 4 maj.   

15 juni ska din deklaration senast lämnas in om du använt dig av en redovisningsbyrå och begärt anstånd, så kallat byråanstånd. Observera att du då får din skatteåterbäring i augusti i stället för i juni. 

I augusti månad får du som har kvarskatt eller begärt anstånd ditt slutskattebesked.

12 november ska du senast betala in din kvarskatt om du fick ditt slutskattebesked under augusti månad.  

Vecka 50 i december kan du som har gjort ändringar efter slutskattebeskedet eller blivit granskad av Skatteverket få besked om din slutgiltiga skatt.  

12 mars 2021 ska din kvarskatt senast vara betald om du fick besked om kvarskatt på ditt slutskattebesked i december 2020. 

Bra att veta 
Värt att notera är att datum för återbäring eller betalning kan variera för de som blir föremål för utredning i Skatteverkets kontroller. In- eller utbetalning görs då när utredningen är avslutad. 

 

Datum 2020 för aktiebolag, förening eller handelsbolag 

Nedanstående deklarationsdatum gäller för aktiebolag, handelsbolag och föreningar som redovisar per kalenderår. 

3 februari öppnar Inkomstdeklaration 2, 3 och 4 för aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar.  

12 februari ska din extra inbetalning vara genomförd om du räknar med ett underskott av slutgiltig kvarskatt på över 30 000 kronor. 

1 juli är sista dagen att lämna Inkomstdeklaration 2 på blankett för dig som deklarerar för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening. Du kan lämna bilagorna elektroniskt med filöverföring. 

3 augusti är sista dagen för ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att lämna deklarationen via e-tjänsten, Inkomstdeklaration 2.  

Vecka 50 skickar Skatteverket ut slutskattebeskeden. 

12 mars 2021 ska eventuell kvarskatt senast vara inbetald.    

 

Vad händer med deklarationen hos Skatteverket? 

Alla deklarationer kontrolleras maskinellt för att uppmärksamma överföringsfel eller andra avvikelser. Vissa företeelser kan Skatteverket välja ut för närmare kontroll. Skatteverket granskar deklarationen och räknar ut den slutliga skatten. Om de behöver ytterligare uppgifter skickar de ut en förfrågan till dig. När granskningen är färdig skickar de ut ett slutskattebesked där det står hur mycket skatt du ska betala eller få tillbaka, kvarskatt eller återbäring. 

Om du är osäker på bedömningen av till exempel ett avdrag är det alltid bra att göra ett så kallat öppet yrkande för att undvika skattetillägg, det vill säga lämna en övrig upplysning till inkomstdeklarationen. 

 

Tips! Ta hjälp av ett skatteprogram för att upprätta deklarationen 

Ett skatteprogram kan vara till stor hjälp vid deklarationsarbetet. Istället för att upprätta deklarationen manuellt kan du bland annat få hjälp med: 

  • inmatning via guider med automatiska beräkningar och överföring till blanketter såsom K10, beräkningsstöd och dokumentation i hjälpbilagor för olika områden som också kan utgöra underlag till svar vid förfrågan från Skatteverket 
  • automatisk överföring av summor till rätt ruta på aktuell blankett och inga risker för överföringsfel 
  • att skapa SRU-filer för elektronisk överföring av deklarationsbilagor till Skatteverket 
  • deklarationskontroller för identifiering av felaktigheter men också av avdragsmöjligheter och upplysningar om området bör kontrolleras 
  • beräkning av slutlig skatt inklusive ränta och betalningsinformation 
  • deklarationsöversikt för att få en samlad bild och analysera deklarationen som har upprättats 
  • utskrift av deklarationsblanketter 
KUNSKAP & INSPIRATION
Dessa skatteregler gäller för näringsverksamhet.

Du som driver näringsverksamhet har skattergler som du måste följa, vi listar dem här.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
DAC 6 innebär informationsskyldighet inom EU

Snart kommer den nya lagen om informationsskyldighet för att hindra skattefusk.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer