Skattereduktion för grön teknik och nya tjänster i rutavdraget

Publicerad: 2021-04-19

2021 utvidgas rutavdraget med nya tjänster och taket för avdraget höjs. Privatpersoner får även skattereduktion för så kallad grön teknik. Sandra Jelcic, produktspecialist på Hogia, berättar mer om de nya rut-tjänsterna och vad det gröna avdraget innebär.

Rutavdraget utvidgas med nya tjänster och höjt tak 2021

Från och med den 1 januari 2021 utvidgas rutavdraget med fyra nya tjänster och det sammanlagda taket för rot- och rutavdraget höjs till 75 000 kronor. Taket för rotavdrag ligger dock kvar på 50 000 kronor per person och år.

Fyra nya tjänster

Från 1 januari har det tillkommit fyra nya tjänster som ger rätt till rutavdrag.

  • Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Inredningstjänster ingår dock inte.
  • Transport av bohag, dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, dels till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter.

För de två förstnämnda tjänsterna ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. Rutavdraget ges sedan med 50 procent av den schablonberäknade arbetskostnaden. I praktiken innebär detta att rutavdraget ger 25 procent av den totala kostnaden, inklusive eventuella transportkostnader. För övriga tjänster, inkluderat transport av bohag och enklare tillsyn av en bostad, förblir hanteringen densamma som i dagsläget.

Ny skattereduktion för grön teknik

Från 1 januari 2021 finns ny skattereduktion för privatpersoner som installerar grön teknik.

De tidigare stöden för privatpersoner som gäller solcellssystem, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon, ersätts av en skattereduktion för installation av grön teknik. Skattereduktionen fungerar på liknande sätt som rot- och rutavdraget men är helt separat.

För att motivera svenska hushåll att investera i klimatsmarta energilösningar har regeringen tagit beslut om att ändra stödet. Tidigare har man behövt söka bidrag från Naturvårdsverket, men nu fungerar det istället som med rut- och rotavdraget, då reduktionen redan är gjord när kunden får sin faktura.

Det gröna avdraget ligger på 15 procent för installation av solceller och på 50 procent för laddningspunkt för elbilar, samt system för lagring av egenproducerad elenergi.

Skattereduktionen för grön teknik får uppgå till högst 50 000 kronor. Installationen får enbart ske i personens eller personens förälders hushåll och aktuella bostad. Reduktionen ska avse,

  • ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den person som begär skattereduktion.
  • en lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av den person som begär skattereduktion.
  • en byggnad under uppförande som ägs av den person som begär skattereduktion och som när den är uppförd, ska vara ett småhus eller en ägarlägenhet.

Skattereduktion för grön teknik och för rut-och rot är två olika reduktioner vilket innebär att reduktionen för grön teknik inte påverkar utrymmet för rut- och rotavdrag. Reduktionen för de båda avdragen kan aldrig bli större än vad en privatperson ska betala i slutlig skatt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Hogia OpenBusiness Ekonomi
Molnbaserat, användarvänligt och automatiserat
KUNSKAP & INSPIRATION
Skatter på digitala tjänster?

EU föreslår skatt på digitala tjänster. Hans Peter Larsson på FAR reder ut vad det får för betydelse i Sverige.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Dessa skatteregler gäller för näringsverksamhet.

Du som driver näringsverksamhet har skattergler som du måste följa, vi listar dem här.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur påverkar bolags- och expansionsfondsskatt företag?

Elisabeth Salfjord, skattespecialist på Hogia, berättar om regelförändringar kring skatter påverkar företag 2021.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer
Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer