Skattereduktion för investeringar i inventarier

Publicerad: 2021-06-16 Uppdaterad: 2021-10-15

Regeringen har nu tagit beslut om skattereduktion för investeringar i inventarier. Vår Skattespecialist, Elisabeth Salfjord, berättar mer om vad skattereduktionen kan innebära för dig som anskaffat inventarier under år 2021.

Med anledning av pandemin har investeringstakten minskat och redan i höstbudgeten avsierade regeringen om det kommande förslaget. Regeringen vill med skattereduktionen motivera företagen att både öka och tidigarelägga sina investeringar.

Beslutet om den tillfälliga lagen är nu taget av riksdagen. Skattereduktion ska ges med 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier som har anskaffats under perioden den 1 januari till och med den 31 december år 2021. Den nya lagen gäller från den 1 januari år 2022 till och med år 2024.

Skattereduktionen kan användas av alla fysiska och juridiska personer som har inkomst av näringsverksamhet. Skattereduktionen tillgodoräknas för det beskattningsår som avslutas den 31 december år 2022 (eller senare om det är ett brutet räkenskapsår). Kan reduktionen inte utnyttjas detta första år kan det sparas till påföljande beskattningsår.

När det gäller skattereduktion så behöver det alltså finnas skatter att räkna av emot och för fysiska personer finns det många skattereduktioner. Det kan vara svårt att överblicka om reduktionen kan utnyttjas.

För investeringar som sker år 2021 kommer skattereduktionen långt senare eftersom den regleras i och med slutskattebeskedet. Tänk då på att ta med detta i en preliminär deklaration för debitering av preliminärskatt för att på så sätt få del av skattereduktionen tidigare.

Underlaget utgörs av anskaffningsvärdet och det ska avse materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det finns även krav på viss innehavstid och även att förvärv inte får ske inom intressegemenskapen.

Läs mer på regeringens hemsida

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Är AI en naturlig del i ditt ekonomiarbete?

Mathias Petersson, Hogias expert på digitala flöden, berättar om hur AI redan effektiviserar ditt ekonomiarbete.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Allt fler bolag lämnar in årsredovisningen digitalt

Redovisningsexpert Peter Flemsjö berättar om vad du ska tänka på när det blir obligatoriskt med digitala processer

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Skattefri ”coronagåva” till personalen

År 2021 är det möjligt för arbetsgivare att ge sina anställda en skattefri coronagåva.

Läs mer
Skatt
Skatteberäkning, analys och deklaration

Hogia Skatt - effektivt stöd för skatteberäkning

Läs mer