Systemleverantörer vill förenkla för företag

Publicerad: 2021-01-29

Under våren 2020 tillsatte regeringen en utredning kring regelförenklingar för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Många aktörer är med och tycker till i utredningen men de som arbetar dagligen med företag som brottas med krångliga regelverk är systemleverantörerna inom ekonomi. Susanne Samuelsson på Hogia berättar mer om systemleverantörernas viktiga synpunkter till utredningen.

När regeringens utredning inleddes under våren 2020 startades en samverkansgrupp för systemleverantörer. Tillsammans vill de ge sin syn till utredningen på hur man kan förenkla för företag. Susanne Samuelsson arbetar på Hogia Redovisning & Revision och är Hogias representant i samverkansgruppen.

 

Susanne Samuelsson på Hogia Redovisning och Revision

Susanne Samuelsson på Hogia Redovisning & Revision

 

– Eftersom vi systemleverantörer har en nära dialog med våra kunder, känner vi väl till deras utmaningar med bland annat rapportering till olika myndigheter, berättar Susanne. Därför ser vi att det är viktigt att få med våra tankar och synpunkter till utredningen.

Förbättringsförslag inlämnade

Den 21 januari 2021 lämnade systemleverantörerna in sina förbättringsförslag till utredningen. Förslagen tog bland annat upp att vissa regler fortfarande innefattar pappershantering. Till exempel när det gäller arkivering, vilket är en enorm börda för företag som är skyldiga att arkivera all sin räkenskapsinformation. 

– Många fler tjänster behöver bli digitala i framtiden för att förenkla och underlätta för företag, konstaterar Susanne. Till exempel ser vi redan nu att kvitton och affärsdokumentation digitaliseras mer och mer och då behöver även arkiveringsreglerna för dessa följa med i utvecklingen. Enligt dagens regelverk måste räkenskapsinformation lagras i Sverige, vilket också försvårar lagring i molntjänster även om den formen av lagring både kan vara säkrare och mer tillgänglig.

Förutom att många tjänster behöver digitaliseras anser samverkansgruppen att myndigheterna bör göra viss grundläggande information tillgänglig för företagaren själv att dela med sitt system. På så sätt kan företagaren enklare få hjälp från början. Många uppgifter skulle kunna hämtas med API till redovisningssystem för att förenkla hanteringen när du har startat ett företag.

Andra synpunkter som systemleverantörerna har skickat in till utredningen är bland annat,

  • Kravet på systemdokumentation – detta krav upplevs ofta som svårt att tolka och det tycks råda en oklarhet hur detta dokument ska se ut i praktiken. Systemleverantörerna ser gärna en tydligare och enklare lagstiftning som utgår från ett digitalt bokföringsflöde och från möjligheterna i systemen.
  • Olika företagsformer – de olika formerna styr regler och skapar en komplexitet som ibland upplevs som svår och rörig vid val av företagsform. Färre företagsformer skulle innebära minskad komplexitet av regler och datum som styrs av olika företagsformer. Utredningen rekommenderas att se över vilka typer av regler och företagsformer som behövs, och göra det enkelt att växa som företagare och byta företagsform.
  • Avveckla företag – idag är processen med att avveckla företag omodern. Processen tar cirka 6–8 månader, och den kan både moderniseras och förkortas. Utredningen föreslås att se över och komma med förslag på en mer digital och effektivare hantering för att avveckla företag.
  • Digital inlämning av årsredovisning – systemleverantörerna anser också i enlighet med Bolagsverkets hemställan som lämnades till Justitiedepartementet den 19 januari 2021, att det ska vara obligatoriskt med digital rapportering av årsredovisning, med signeringsmöjligheter, både som ombud och som företagare.

Synpunkter från olika håll

Susanne berättar att de har tittat på hur andra länder gör när det gäller rapportering till myndigheter.

– I till exempel Norge sker idag all inlämning och rapportering gällande redovisning och löner via Altinn, en portal där alla myndigheters e-tjänster är samlade på ett enda ställe. Rapportering kan ske av företagaren själv, eller via ombud, till exempel redovisningskonsulten. Vi skulle gärna vilja att utredningen också ser på vilka lösningar våra olika grannländer har, avslutar Susanne.

Det är inte bara systemleverantörerna som kommer att ge sina bidrag till utredningen. Utredningen får också åsikter från en mängd olika branschorganisationer såsom FAR, Bokföringsnämnden (BFN), XBRL-föreningen, SIE-gruppen, och SRF-konsulterna. Utredningen ska presenteras för regeringen den 28 februari 2021.

 

Deltagande systemleverantörer i samverkansgruppen är,

Björn Lundén AB, Edison AB, Fortnox AB, Hogia AB, Visma Spcs AB. Wolters Kluwer Scandinavia AB


Läs mer om utredningen på regeringens hemsida, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202048/

KUNSKAP & INSPIRATION
Samverkan skapar de bästa digitala tjänsterna.

Pablo Dias-Taguatinga är strateg på Skatteverket. Han berättar om fördelarna med att samverka med olika aktörer.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Så kan du ta ditt företag genom krisen

Det finns andra åtgärder för företag i kristider än att ta lån, vår redovisningsexpert Peter Flemsjö ger dig sina konkreta tips.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Så underlättar AI i ditt ekonomiarbete

Med hjälp av ny teknik med AI kan vi slippa monotona och repetitiva arbetsuppgifter och få tid över till annat.

Läs mer