Vad innebär egentligen hållbarhetsredovisning?

Publicerad: 2021-10-21

Begreppet hållbarhetsredovisning har du säkert hört. Men vad innebär det egentligen? Och vem ska göra det? Lali Fjellström är Auktoriserad Redovisningskonsult och Branschansvarig redovisning på Srf konsulterna. Hon menar att det finns många fördelar för alla företag att börja hållbarhetsredovisa, här berättar hon varför.

Vad menas med begreppet hållbarhet?

Hållbarhet definieras ofta med förkortningen PPP där de tre P:na är Planet som står för miljökriterier, People som avser sociala kriterier och Profit som står för bolagsstyrning, det vill säga miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Lali konstaterar att den hållbarhetsfråga som ofta överskuggar de andra globalt, förstås gäller klimatet. Men även social hållbarhet som handlar om hur människor mår och behandlar varandra är viktigt. Där kommer områden som hälsa, säkerhet, jämställdhet och mänskliga rättigheter in.

– Den ekonomiska hållbarheten handlar om företagets och näringslivets överlevnad och lönsamhet på lång sikt, det vill säga det som vi redovisningskonsulter betraktar som vår hemmaplan.

Förutom att vissa företag är skyldiga att upprätta hållbarhetsredovisning enligt lag, har det också blivit viktigt för företag att arbeta med hållbarhet då många har krav på ett aktivt hållbarhetsarbete när de väljer sina leverantörer.

 

Lali Fjellström, Srf konsulterna
Lali Fjellström, Auktoriserad Redovisningskonsult och Branschansvarig redovisning på Srf konsulterna.

Stora fördelar med ett aktivt hållbarhetsarbete

Det är aldrig för sent att börja att arbeta med hållbarhet, konstaterar Lali. Ett bra sätt att komma igång kan vara att ta kontakt med sin redovisningskonsult som är den som redan har koll på den ekonomiska hållbarheten, är expert på rapportering och som är van att ta till sig nya regler och standarder och tillämpa dem i praktiken.

– Att arbeta aktivt med hållbarhet gör att man kan minska sina kostnader och få bättre koll på sin verksamhet. Det kan också bidra till ökade affärsmöjligheter, locka nya medarbetare och inte minst bidra till en bättre värld. Det är helt enkelt en investering för framtiden.

Som företag kan man börja smått, med det man faktiskt kan påverka. Det kan handla om att se över sina processer, identifiera möjligheter och risker samt sätta upp mål.

– Ta fram några relevanta nyckeltal, mät och följ upp. Det är ju så det sedan länge fungerar inom ekonomiområdet så varför inte göra det även när det gäller social och miljömässig hållbarhet, säger Lali. Troligtvis har ni redan informationen för att följa upp era hållbarhetsmål.

Skyldighet att upprätta hållbarhetsredovisning, vad innebär det?

På Srf konsulterna har Lali Fjellström och hennes kollegor tagit fram en gemensam nordisk standard för hållbarhetsredovisning, Nordic Sustainability Reporting Standard, NSRS. Standarden är riktad främst till de mindre och medelstora företagen och kommer att göra det lättare för redovisningskonsulter att hjälpa sina kunder med hållbarhetsarbetet.

– Hållbarhetsredovisning innebär att man redovisar hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor, ofta i form av en rapport som man publicerar på sin hemsida eller på annat sätt. För de större och noterade företagen finns idag krav på vad en hållbarhetsrapport ska innehålla, reglerat i ÅRL (årsredovisningslagen), men för de små och medelstora företagen finns än så länge inga lagkrav.  

Som större företag ska du två år i rad ha:

  • Medelantalet anställda >250
  • Balansomslutning > 175 miljoner kronor
  • Nettoomsättning > 350 miljoner kronor

Dessutom tillkommer ytterligare regler för de företag som har fler än 500 anställda samt företag av allmänt intresse (noterade, kreditinstitut, försäkringsföretag).

Större, noterade och finansiella företag har numera krav att hållbarhetsrapportera. Men Lali berättar att även de företag som idag inte har lagkrav på sig kommer att behöva hållbarhetsredovisa för att till exempel delta i upphandlingar eller för att få lån av banken.

– Det blir ju en naturlig följd av att de större företagen måste rapportera hela sin leverantörskedja eller att bankerna måste redovisa hållbarhet för hela sin investeringsportfölj, berättar Lali.

Risk för greenwashing

Idag finns det faktiskt inget krav på att kontrollera att ett företag gör det som de påstår när det gäller hållbarhet. Därför är risken stor för så kallad ”greenwashing”, det vill säga att företaget i marknadsföringssyfte påstår att det är mer hållbart än det i själva verket är, eller att det lyfter fram en positiv åtgärd men underlåter att berätta om den negativa effekt som verksamheten faktiskt har. 

Omfattas företaget av kraven i ÅRL granskar revisorn hållbarhetsrapporten och intygar att den är upprättad. Även företag som inte omfattas av lagkraven kan beställa en sådan granskning frivilligt. Dock är det inte revisorns uppgift att granska huruvida företaget verkligen gör det som påstås.

– Det gör att en sådan granskning kan verka lite tandlös i mina ögon. Sen är det naturligtvis så att om ett företag inte lever upp till det man marknadsför så kommer det självklart att slå tillbaka när man tvingas redovisa sitt hållbarhetsarbete. Och det är förstås skälet till att man ska arbeta med hållbarhetsredovisning, att lyfta fram det hållbarhetsarbete man gör och hitta områden som man kan förbättra. Eftersom det i sin tur kommer att leda till nya och bättre affärer, bättre lönsamhet, högre kund- och medarbetarnöjdhet, större attraktionskraft och marknadsvärde och faktiskt, dessutom, en bättre värld till våra barn och barnbarn, avslutar Lali.

Läs mer om hållbarhet på Srf konsulternas hemsida samt om NSRS hållbarhetsrapport

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Allt fler bolag lämnar in årsredovisningen digitalt

Redovisningsexpert Peter Flemsjö berättar om vad du ska tänka på när det blir obligatoriskt med digitala processer

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Har du en säker signeringsprocess?

Martin Thulin på Hogia berättar om arbetet med att se till att signeringstjänster alltid uppfyller lagkraven.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Betalning med bankgiro fasas ut

Ulrika Niklasson, Hogias expert inom betalområdet, berättar mer om bankernas största förändring på över 50 år

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Cirkulär ekonomi – hur kommer vi dit som företag?

Vad är cirkulär ekonomi? Elin Bergman som är Chief Operating Officer på Cradlenet berättar om hur vi ställer om från linjär- till cirkulär ekonomi.

Läs mer