Får vi högkostnadsskydd för elpriser?

Publicerad: 2022-11-01

Att elen blivit dyrare är information som gått få över huvudet och många svenska såväl hushåll som företag oroar sig för att klara vinterns elräkningar.

Uppdraget som tilldelats Svenska Kraftnät

Svenska Kraftnät fick i mitten av augusti i uppdrag av regeringen att ansöka till Energimarknadsinspektionen om att använda kapacitetsavgifter för att finansiera ett högkostnadsskydd för konsumenter och företag. Behållningen härstammar från att de höga elpriserna medfört att Svenska Kraftnät fått in mer flaskhalsintäkter än vad som i nuläget kan användas för utbyggnad, underhåll och reparationer. Förhoppningen är att detta överskott på ett eller annat sätt ska återföras till kunderna. 

Något som ytterligare påverkar priserna är när och hur mycket el som används. Utöver Svenska Kraftnäts regeringsuppdrag att ta fram underlag till hur kapacitetsavgifterna kan användas, har de även fått i uppdrag att förbereda för att upphandla mer planerbar produktion för aktörer som använder mycket el. Genom att anpassa eller minska användningen den tid när behovet är som störst kan elpriset sänkas markant.

Ett steg framåt

Den 27 oktober, nästan tre veckor innan uppdragets slutdatum, lämnade Svenska Kraftnät in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen. Myndigheten ska nu genomföra en oberoende prövning och meddelar, via Elin Broström som leder arbetet, att de hoppas vara klara att fatta ett beslut inom två veckor. Jämsides kommer regeringen arbeta fram en lösning på hur stödet ska kunna betalas ut till elkunderna. 

Enligt den ansökan som lämnats in vill Svenska Kraftnät använda 55,6 miljarder kronor av överskottet från kapacitetsavgifter för att finansiera ett stöd till elkunder. Förslaget är att kunder i elområde SE4 ska ersättas med 79 öre/förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022 och kunder i elområde SE3 ska ersättas med 50 öre/förbrukad kWh under samma tolvmånadersperiod. Elanvändare i norra Sverige kommer inte ta del av stödet då medelpriset i områdena SE1 och SE2 inte nått upp till det nationella referenspriset på 75 öre/kWh. Elstödet per förbrukad kWh är därmed lika för alla i samma elområde, även om elkostnaden kan ha varit olika beroende på kundens elavtal. Det har inte heller någon betydelse om kunden är en privatperson eller ett företag. 

Att använda tidigare elanvändning till grund för att beräkna ersättningen innebär att kunderna får stöd baserat på sin förbrukning samtidigt som det inte minskar incitamentet att minimera sin framtida elanvändning. Även om förslaget går igenom och vi får ett högkostnadsskydd för elpriser finns det således fortfarande anledning att begränsa elkonsumtionen, så glöm inte att släcka lampan!

KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetet med moderniseringen av bokföringslagen på paus?

Förenkling av regler för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen skulle utredas och föreslås. Hur blir det med att spara och arkivera bokföring?

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Cirkulär ekonomi – hur kommer vi dit som företag?

Vad är cirkulär ekonomi? Elin Bergman som är Chief Operating Officer på Cradlenet berättar om hur vi ställer om från linjär- till cirkulär ekonomi.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!