Snart kan papperskvitton vara historia

Publicerad: 2021-10-21

Att spara kvitton och fakturor innebär mycket administration och är tidskrävande för många företag. Men nu kan pappersadministrationen vara ett minne blott, tack vare ett nytt förslag.

Räkenskapsinformation i pappersform har länge skapat merarbete för företag. Det tar både upp fysiskt utrymme och administrationen tar onödig tid. Det borde vara självklart att använda sina kunskaper till något mer värdeskapande än att flytta och spara papper, menar Louise Westberg, Hogias expert på digitala fakturaflöden.

 

Under våren år 2020 tillsatte regeringen en utredning kring regelförenklingar för mikroföretag och en modernisering av bokföringslagen. Utredningen har nu utmynnat i en rad förslag som har skickats till regeringen. Ett av förslagen gäller arkivering av räkenskapsinformation.

 

 

Louise Westberg

 Louise Westberg, expert på digitala fakturaflöden

 

 

Enligt gällande arkiveringsregler måste räkenskapsinformation sparas i sin ursprungliga form, även om den har förts över till elektronisk form, till och med efter det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Förslaget är att man istället ska kunna slänga, till och med förstöra, räkenskapsinformation som har förts över elektroniskt direkt, om överföringen har gjorts på ett säkert och korrekt sätt och inte riskerar att försvinna.

 

Louise hoppas att genom det nya förslaget kan företag istället både få bättre användning för fysiska utrymmen och kunna lägga sin tid på att till exempel analysera kostnader istället för att sortera dem.

 

Förslaget om denna förenkling i bokföringslagen är skickat på remiss och beslut förväntas tas under våren år 2022 och ska i så fall gälla från och med den 1 juli år 2022.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

Hogia OpenHR Utlägg & Resa
Enkel och effektiv hantering av kvitton, utlägg och reseräkningar
KUNSKAP & INSPIRATION
E-faktura är det nya normala

Louise Westberg, e-fakturaexpert på Hogia, berättar om målen för e-faktura och om de stora fördelarna för företag.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Är ert ekonomiflöde digitalt?

Mathilda Kallberg är Hogias expert på digitala ekonomiflöden. Hon berättar hur ni effektiviserar ekonomiarbetet.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Finns det fördelar med ny betalningsinfrastruktur?

Lars-Åke Edenfeldt på Svenska Transformationsprogrammet berättar hur bankernas struktur påverkar oss i praktiken.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vi vill underlätta för företag.

Susanne Samuelsson på Hogia berättar vad Sveriges största systemleverantörer inom ekonomi vill göra för att förenkla för företag.

Läs mer