Avkastning på sysselsatt kapital

Basnyckeltal: T31  

Avkastning på sysselsatt kapital = rörelseresultat + finansiella intäkter i % av sysselsatt kapital. 

Sysselsatt kapital= balansomslutningen (totala tillgångar) – icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatteskuld). 

Det sysselsatta kapitalet i ett företag är alltså det kapital som antingen lånas ut av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut vilka får ersättning i form av ränta.  

Nyckeltalet anger företagets lönsamhet i förhållande till externt finansierat (lånat) kapital och eget kapital, till skillnad från avkastning på totalt kapital som har med samtliga skulder. Nyckeltalet påverkas av i stort sett samma faktorer som avkastning på totalt kapital men även av hur mycket räntebärande respektive icke räntebärande skulder företaget har. 

Eftersom nyckeltalet endast tar hänsyn till den del av kapitalet som kräver avkastning används det för investeringsbedömningar, ett högt värde talar om att avkastningen på satsade pengar är god. 

Om man vill öka sitt företags avkastning på sysselsatt kapital kan man bl.a. se över hur man kan förbättra rörelseresultatet, till exempel höja försäljningspriserna eller pressa inköpspriserna. Att minska på eventuella banklån och istället försöka få ökad kredit hos leverantörerna förbättrar också nyckeltalets värde. 


   
Exempel: Ett bolag har år 1 ett rörelseresultat på 350 kkr. och finansiella intäkter på 20 kkr. Sysselsatt kapital är 2.300 kkr. Avkastningen på sysselsatt kapital blir då 350+20 / 2.300*100=16,1%.

 
KUNSKAP & INSPIRATION
Näringsbetingad eller kapitalplaceringsaktie?

Kapitaltillgång i verksamhet, näringsbetingad eller kapitalplaceringsaktie, så här gör du vid försäljning.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på eget kapital, vi visar dig exempel.

Avkastning på eget kapital, nettoresultat, justerat eget kapital, vi förklarar begreppen.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Avkastning på totalt kapital, så här kan du räkna.

Räntabilitet eller avkastning på totalt kapital, vi förklarar hur du kan räkna ut den.

Läs mer