Lagkravet att erbjuda fakturaportal slopas

De nya utökade förslagen till lagkrav som skulle träda i kraft den 1 oktober har nu varit ute på remiss. Efter detta har man nu beslutat att slopa kravet på att verksamheter inom offentlig sektor ska tillhandahålla en fakturaportal för mindre leverantörer. Hogias e-faktura expert, Niklas Pettersson berättar mer.

Ur slutsatserna kan man läsa följande: Sammanfattningsvis bedömer DIGG att kravet på tillhandahållande av fakturaportal inte bör införas. Det finns alternativa lösningar som DIGG i dagsläget bedömer i tillräckligt stor utsträckning underlättar för leverantörer att fakturera elektroniskt. I sammanhanget kan påpekas att DIGG lägger vikt vid det SKL skriver om att kommuner, regioner och bolag ska underlätta elektronisk fakturering. Bestämmelsen utgår.

Datumet för de nya lagkraven flyttas dessutom fram till den 1 december 2019. Då blir det bland annat ett krav på att samtliga offentliga verksamheter ska vara tillgängliga som fakturamottagare inom PEPPOL-mottagare och inte bara kunna ta emot e-fakturor enligt den nya europeiska standarden som tidigare varit kravet. 

Hela DIGGs analys och slutsats efter remittering finns att läsa här: 
https://www.digg.se/globalassets/analys_och_slutsatser_efter_remittering.pdf 

Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer
Kunskap & inspiration
Nytt lagkrav om e-faktura

Sedan 1 april 2019 är det krav på e-faktura för leverantörer till offentliga verksamheter

Läs mer