Nu är det möjligt att vara föräldraledig för sina bonusbarn

Fram till den 30 juni 2019 hade bara den som var vårdnadshavare till ett barn rätt att få föräldrapenning. Men från och med den 1 juli 2019 får en förälder överlåta sina föräldrapenningdagar till sin sambo. Ett barn får max ha två juridiska föräldrar men varje juridisk förälder kan dela med sig av sina föräldradagar till en bonusförälder. Totalt kan därför fyra vuxna vara föräldralediga för samma barn.

På Försäkringskassans hemsida kan man nu läsa att den som är förälder kan överföra en eller flera av sina föräldrapenningdagar till sin sambo. Detta underlättar för flera föräldrar som skaffat barn tillsammans och för så kallade stjärnfamiljer. En stjärnfamilj kan till exempel vara, flergenerationsfamiljer, adoptionsfamiljer, donationsfamiljer, kontaktfamiljer, med flera. Dessutom har sambon till en förälder även rätt till ledighet från arbetet enligt föräldraledighetslagen. Alltså kan en förälder föra över föräldrapenningdagar till sin sambo, bonusföräldern, utan krav på att de måste vara gifta och bonusföräldern kan vara föräldraledig för sitt bonusbarn. 
Lagändringen underlättar också för samkönade par som genomgått insemination utomlands. Den som födde barnet kan överföra föräldrapenningdagar till sin sambo i väntan på att närståendeadoptionen blir klar. 

Olika längd på föräldraledigheten
Beroende på när på året barnet föddes får man ta ut föräldrapenningdagar olika länge.
För barn födda före 1 januari 2014 kan man ta ut föräldrapenning till och med den dag då barnet avslutat första året i grundskolan. Om barnet fyller 8 år efter skolavslutningen kan föräldrapenning tas ut till och med den dagen barnet fyller 8 år.

För barn födda efter den 1 januari 2014 kan föräldrapenning tas ut till och med den dag barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Men från och med barnets fyraårsdag kan föräldrarna bara spara 96 föräldrapenningdagar sammanlagt. Om det finns fler än 96 dagar kvar för barnet försvinner de dagarna. Lägstanivådagarna försvinner före sjukpenningdagarna.

Tänk på att
SGI:n* kommer att räknas om och baseras på den lön man har när man arbetar. Det betyder att om man har samma lön som tidigare har man samma SGI som innan barnet föddes. Men om man har en lägre lön än innan du var föräldraledig, om man till exempel arbetar halvtid istället för heltid så kommer SGI:n att bli lägre. Då kommer man få en lägre ersättning om man blir sjuk eller vabbar.

Om man tar ut föräldraledighet utan att ta ut föräldrapenning, till exempel att man bara tar ut tre dagar i veckan fast man är ledig samtliga sju. Så innebär det att man kan vara ledig längre, men det får också ekonomiska konsekvenser. Dels får man ingen ersättning alls för de dagarna och man kan också gå miste om löneutveckling, karriärmöjligheter och pension.

Källa: Försäkringskassan
Läs mer om föräldrapenning på, https://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/nar_barnet_ar_fott/foraldrapenning

*Sjukpenningnivå, SGI
SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån årsinkomsten. Försäkringskassan använder sig av beloppet för att räkna ut hur mycket ersättning någon kan få om den blir sjuk, vabbar eller får föräldrapenning. Enkelt beskrivet är din SGI samma belopp som månadslönen multiplicerat med 12. Men det finns tak för hur hög SGI man kan ha. Det betyder att om en inkomst är högre än taken, får man inte 80 procent av hela inkomsten i ersättning, utan 80 procent av SGI. Taket är olika högt för olika ersättningar. Man kan som högst få 80 procent av 465 000 kronor i föräldrapenning.

 
Kunskap & Inspiration
Prenumerera på våra nyhetsbrev

I våra nyhetsbrev delar vi med oss av vår erfarenhet och expertis och vi ger dig tips, råd, information och inspiration inom Ekonomi och HR.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Vad ska man tänka på och undvika vid lönesamtal?

Vi listar bra saker att tänka på och vad du bör undvika vid ditt lönesamtal.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Från 1 juli avskaffas löneskatt för äldre.

Löneskatt för personer över 65 år avskaffas.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Lönespecar via e-post, så påverkas du av GDPR.

Det finns tydliga risker med lönespecar via e-post, vi berättar mer.

Läs mer