Hogias HR-expert, Erik Douglasson, hjälper dig få full kontroll på semesterlagen inför semestern.
4 min läsning

Innehåll

Artikel

Koppla av med full koll på semesterreglerna

Samtidigt som sommaren närmar sig kommer även den efterlängtade semestertiden allt närmare. För att du ska vara väl förberedd för frågor från medarbetare och oväntade händelser under semester är det viktigt att ha koll på semesterlagen – och det är precis det vi vill hjälpa dig med. Erik Douglasson, Hogias HR-expert, delar här med sig av sin kunskap på ämnet i kortfattad form.

Semesterns terminologi – vad är skillnaden på semesterår och intjänandeår? 

Semesteråret är enligt semesterlagen från den 1 april till och med den 31 mars påföljande år. Man har rätt till minst 25 betalda semesterdagar varje semesterår, om man har tjänat in dem.  
Intjänandeåret är året innan (men inom samma datumperiod) du tar ut din semester och det är när du arbetar under intjänandeåret som du tjänar in dina betalda semesterdagar.  

När är den så kallade huvudsemestern? 

Varje medarbetare har rätt till 20 dagars (fyra veckor) sammanhängande semester i perioden juni-augusti som är den så kallade huvudsemestern. Vid särskilda skäl kan huvudsemestern hamna under annan tid, till exempel om företagets verksamhet har sin högsäsong under sommaren eller att det inte går att rekrytera sommarvikarier under perioden. Arbetsgivaren och anställda kommer överens om när huvudsemestern ska förläggas, men om det inte går är det arbetsgivaren som tar det slutliga beslutet.  

När planerar man semestern för anställda? 

Senast två månader innan ska medarbetaren få besked om beviljad semester, vilket gäller både huvudsemester eller enstaka veckor och dagar under övriga året. Arbetsgivaren kan sen inte ändra eller dra in beviljad semester. Att ha semester är inte bara arbetstagarens rättighet utan också en skyldighet att ta ut semesterdagar. Viktigt att komma ihåg är att det är arbetsgivarens ansvar att se till att alla medarbetare tar ut minst 20 betalda semesterdagar under semesteråret.

– En generell fråga som HR bör säkerställa bland cheferna är att alla lagt semesterplaneringen och att ansvaret att se till att alla medarbetare minst tar ut 20 betalda semesterdagar under semesteråret efterlevs.

Hur hanterar man deltidsanställdas semester?  

25 semesterdagar motsvarar fem veckors semester, oavsett arbetstid. Semesterdagar räknas av även för fridagar som infaller under semesterperioden. Ofta räknas semesterdagarna för deltidsanställda om till så kallade nettosemesterdagar.  

Vad regleras i kollektivavtalet?  

Kollektivavtalet kan innehålla bestämmelser som ersätter semesterlagen, till exempel vilka datum som gäller för intjänandeår och semesterår, hur och när semesterersättning ska betalas ut, hur lång semester de anställda ska ha och när besked om semesterns förläggning ska lämnas ut. Därför är det alltid bra att ha koll på vad som gäller på just din arbetsplats enligt ert specifika kollektivavtal. 

Får man ta ut semester som nyanställd? 

En nyanställd som inte har fullt antal betalda semesterdagar har alltid rätt att ta semester i lika många dagar som sin semesterrätt, till exempel 25 dagar. Det kan vara både betalda intjänande dagar om du varit anställd en del av intjänandeåret, och obetalda semesterdagar.  

Om företaget tillämpar semesterlagen så spelar det roll vilket datum du blev anställd. Om du blev anställd före 31 augusti har du rätt till alla dina avtalade (obetalda) semesterdagar, minst 25. Om du anställs efter den 31 augusti har du rätt till 5 obetalda dagar. Detta eftersom du förväntas ha tagit ut minst 20 dagar på din tidigare arbetsplats den sommaren om du börjar efter den 31 augusti. Nästkommande semesterår baseras också på hur många dagar du har tjänat in. Blev du till exempel anställd den 1 juni så får du 21 betalda dagar och 4 obetalda dagar nästkommande semesterår. Obetald semester är semesterlönegrundande så frånvaron reducerar inte nästa semesterårs betalda semester. 

Vad innebär förskottssemester? 

Varje arbetsgivare bestämmer om de vill erbjuda förskottssemester till sina nyanställda. Om de tillämpar förskottssemester innebär det att du som anställd får ersättning från din arbetsgivare under de dagar som du har rätt till obetald semester (se ovan). Använder du förskottssemester uppstår en skuld till din arbetsgivare som motsvarar det avdrag som arbetsgivaren skulle ha gjort om du tagit ut obetalda semesterdagar. Skulden skrivs av efter fem år men skulle du säga upp dig själv innan dess så måste du betala skulden. Ofta kvittas dessa mot befintliga intjänade, ej uttagna semesterdagar. Har ni kollektivavtal på arbetsplatsen räknas de fem åren vanligen från din första anställningsdag. Annars räknas de fem åren från det att du tagit ut förskottssemestern. Förskottssemesterdagar kan man inte spara.  

Hur funkar det där med sjukdom under semestern? 

Om medarbetaren blir sjuk under semestern så kan medarbetaren själv avbryta semestern. Detsamma gäller vid vård av sjukt barn. Det ska anmälas skyndsamt till arbetsgivaren, antingen när sjukdomen/vabben uppkommer eller första dagen den anställda är tillbaka från ledigheten.  

Kan en medarbetare tvingas att avbryta sin semester? 

Ja, arbetsgivaren har rätt att beordra medarbetaren att avbryta sin semester, men enbart om det finns synnerliga skäl för att bli inkallad från sin semester. Exempel på det kan vara om det skulle inträffa något så allvarligt att hela verksamheten står och faller med att en medarbetare är på plats eller inte. Arbetsgivaren bör i förväg ha det avtalat med dessa personer och är även skyldig att ersätta den ekonomiska skada som uppstår. En rimlig ersättning för att avbryta sin semester måste medarbetaren själv ta ställning till. 

Kan arbetsgivaren tvinga sina anställda att ta ut semester?  

Enligt semesterlagen har arbetsgivaren skyldighet att se till att medarbetaren tar ut minst 20 semesterdagar per år. Överstigande semesterdagar kan medarbetaren spara i max fem år. Den anställde kan däremot aldrig bli tvingad till att ta ut obetald eller sedan tidigare sparad semester. Semestern är till för vila och återhämtning och kan inte heller bytas mot någon annan form av ersättning. Medarbetaren är heller inte skyldig att vara anträffbar under sin semester. 

När och hur mycket betalas ut i semesterlön? 

Semesterlön som avser betalda semesterdagar betalas ut i anslutning till själva ledigheten. Sammalöneregeln är den som oftast gäller och innebär att den anställde ska få sin vanliga lön plus ett semestertillägg. Har medarbetaren rörlig lön räknar du ut semesterlön enligt procentregeln (enligt lag minst 12 % på bruttolönen under intjänandeåret). För företag som inte omfattas av kollektivavtal gäller den här regeln även när en månadsavlönad medarbetare har ändrat sin sysselsättningsgrad mellan intjänandet och semestertillfället. 

Kan man spara semesterdagar?  

Anställda får spara intjänade, betalda semesterdagar som överstiger de 20 dagarna de måste ta ut varje semesterår. Semesterdagar får sparas i fem år. Först tas årets intjänade dagar ut och när samtliga av dessa är uttagna kan sparade dagar plockas ut. Arbetsgivaren får inte betala ut semesterdagar i pengar – inte ens om arbetstagaren vill det. 

Är det andra regler för korttidsanställda och semestervikarier? 

För korttidsanställda om en period på högst tre månader kan man avtala bort rätten till semesterledighet men inte semesterlön. Semesterlönen får inte ingå i avtalad lön, den ska redovisas separat och kan betalas ut löpande vid varje lönetillfälle.

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!