Fem konkreta tips för en bra preboarding

Ompublicerad: 2021-07-06

Just nu råder det brist inom vissa yrkesgrupper på arbetsmarknaden och många arbetsgivare har behövt bli bättre på att lyfta fram sina konkurrensfördelar och erbjudanden för att rekrytera rätt kompetens och locka topptalangerna. När du har lyckats rekrytera rätt person är det därför viktigt att se till att personen känner sig välkommen även innan den har startat sin anställning, det kan du göra genom att ha en bra preboardingprocess.

Om du anställer någon som har lång uppsägningstid från sin förra arbetsplats är det bra att ha löpande kontakt också under personens uppsägningstid. Även om anställningsavtalet är underskrivet så kan det ju finnas en risk att den du har anställt ändrar sig. Därför är det viktigt att hålla personens intresse för tjänsten levande och knyta personen närmare till sig från det att avtalet är signerat till startdatumet. Martin Sandberg är sektorchef på Hogia och har många års erfarenhet av rekrytering. Han vet hur viktigt det är att skapa en bra relation med den framtida medarbetaren så tidigt som möjligt. 

– Jag har insett hur viktigt det är att arbeta med just preboarding berättar Martin. Vi vill såklart att våra nya medarbetare verkligen ser fram emot att börja arbeta hos oss och att de också känner sig välkomna redan innan startdagen. 
 
Att ha kontinuerlig kontakt med den du har anställt fram till dess att personen börjar sin anställning bör vara en självklarhet, menar Martin. Man känner sig mer välkommen och det känns både lättare och tryggare att börja sin anställning när man redan har fått lite koll på arbetskamrater, rutiner och arbetssätt. Trygghet kanske ges genom en sådan enkel sak som att man vet att har man en lunchlåda med sig, så finns det alltid en arbetskamrat att luncha med.  

– Vi försöker alltid att se till att närmast rekryterande chef har löpande kontakt med den nyanställde, berättar Martin. Det kan till exempel vara att den nyanställde får möjlighet att välja en arbetstelefon eller modell på en arbetsdator. Men det kan också vara att den nyanställde får följa med på sitt kommande bolags julbord eller att komma och fika för att träffa alla sina blivande arbetskamrater. 

                                                                                 

 Martin Sandberg, sektorchef på Hogia

Martin Sandberg är sektorchef på Hogia och har många års erfarenhet av rekrytering.

  

Martins fem konkreta tips för en bra preboarding 

1. Förmåner och avtal

När du har skickat anställningsavtalet till den du ska anställa, ge personen möjlighet att läsa igenom det i lugn och ro. Var tillgänglig om personen har några frågor och boka in en avstämning där ni går igenom avtalet tillsammans. Passa också på att gå igenom andra viktiga saker såsom kollektivavtal och de personalförmåner ni har på arbetsplatsen. Har ni många bra förmåner så kan det vara just det som avgör att personen vill arbeta hos er.

2. Ha löpande mejlkontakt med den du har anställt

Det underlättar enormt för den du har anställt att ställa sina frågor om ni har löpande mejlkontakt. Det visar också att du är intresserad av att lära känna personen. Du kan till exempel fråga om personen undrar över något, du kan berätta hur arbetskamraterna har det, vilka rutiner ni har på avdelningen och skicka information om era produkter eller tjänster så att personen du har anställt kan läsa på.    

3. Bjud med på fika, lunch eller företagsevent 

Har ni en afterwork på gång? Bjud med den du har anställt, kanske personen inte har möjlighet att vara med men bara att få frågan gör att man känner sig mer välkommen. En fika med de nya arbetskamraterna på, under eller efter arbetstid går kanske att få till annars.     

4. Färdigställ den anställdes arbetsplats

Fråga vilken modell på arbetstelefon och arbetsdator som den nyanställde föredrar, eller berätta för personen vilken dator och telefon den kommer att få och hur de fungerar. Fråga också om personen vill behålla sitt nuvarande telefonnummer, det är inte svårt att göra idag och underlättar för många när de byter arbetsplats. Se till att arbetsplatsen där den nyanställde ska sitta fungerar. Det känns jätteviktigt att saker fungerar när man är ny på ett jobb för att man ska känna sig välkommen, det kan vara skärmar, användarkonton eller något så enkelt som en kontorsstol.    

5. Riktlinjer och företagskultur

Kanske ni har dokument eller handböcker som visar hur det fungerar på just er arbetsplats. Se till att den nyanställde får koll på era riktlinjer och er kultur. Det kan handla om allt från hur företaget förhåller sig till jämställdhet eller vilken dresscode som gäller, till hur företagshälsovården ser ut.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!

KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att rekrytera? Så här kan du stärka ert varumärke.

Nathalie Bertelius ger sina tips för hur du stärker ert varumärke.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Svårt att hitta rätt kompetens och rekrytera till bristyrken?

Vi ger dig våra tips om vad du kan tänka på när du ska rekrytera till bristyrken.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Frånvaro vid ej beviljad semester - ledde till avsked.

Rutiner för semester, detta bör du som arbetsgivare och anställd tänka på.

Läs mer
LÖN/HR
Lösningar för lön och HR som effektiviserar din vardag