Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgift

På grund av coronaviruset har riksdagen beslutat om tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda per företag. Nedsättningen från 31,42 % till 10,21 %, innebär att endast ålderspensionsavgiften ska betalas på avgiftspliktig ersättning upp till 25 000 kr per anställd och månad. På den del av lönen som överstiger 25 000 kr betalas fulla arbetsgivaravgifter.

Nedsättningen gäller från 1 mars t.o.m. 30 juni 2020 och medför en skattelättnad på upp till 5 300 kr per anställd och månad.

Det är upp till arbetsgivaren att avgöra vilka anställda som ska omfattas av nedsättningen och det finns inga krav på anställningens omfattning. Däremot omfattas inte uppdragstagare utan anställning, som t ex styrelseledamöter.

Hantering i arbetsgivardeklarationen
På individuppgiften i arbetsgivardeklarationen sätter arbetsgivaren ett kryss i ruta 062 (Reducerad avgift först anställd). Denna markering medför att ersättningar upp till 25 000 kr per anställd kommer att ingå i avgiftsunderlaget för enbart ålderspensionsavgift på 10,21 %. Skatteverket har alltså löst den praktiska frågan genom att använda samma förfaringssätt som gäller för det s k växa-stödet.

– Det är en väldigt bra praktisk hantering som Skatteverket satt upp för att administrera denna tillfälliga sänkning, konstaterar Erik Douglasson, HR-expert på Hogia. Genom att återanvända en befintlig ruta går det att genomföra det förhållandevis smidigt i systemen. Det är vi tacksamma för. Vi vet att Skatteverket hade väldigt ont om tid vid framtagandet av denna lösning, men trots detta blev lösningen bra.

Om man redan har lämnat arbetsgivardeklarationen för mars kan en rättelse göras i efterhand.

KUNSKAP & INSPIRATION
Vilket ansvar har arbetsgivaren vid smittrisk?

Arbetsgivarens ansvar regleras i arbetsmiljölagen. Vi berättar mer om vilka skyldigheter som gäller

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Arbetar du hemifrån?

Vi ger dig några tips om vad du kan tänka på för att få ett så effektivt arbete som möjligt.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Karensavdraget slopas tillfälligt

Staten går in och betalar karensavdraget i en och en halv månad från och med 11/3 2020. Detta är en av åtgärderna för att hindra spridningen av Corona-viruset.

Läs mer