Jobba här, där eller lite båda delarna?

Publicerad: 2022-11-23

Pandemin tvingade oss till förändringar i vårt sätt att vara, och inte minst, att jobba. I enlighet med Folkhälsomyndighetens uttalanden valde många arbetsgivare att ställa om sina verksamheter för att möjliggöra distansarbete för de anställda under de värst smittsamma perioderna. Nu, när situationen har lugnat sig (peppar, peppar, ta i trä), måste företagen ta ställning till hur vi ska arbeta även fortsättningsvis.

Kopplat till många stora händelser finns det ett tydligt före och efter. Före och efter Tjernobylolyckan, före och efter 11 september-attackerna och nu även ett före och efter Coronapandemin. Det är nästan svårt nu att förställa sig en tid när digitala möten var främmande och det kändes helt okej att skicka snoriga barn till förskolan. Med restriktionerna tog den tekniska utvecklingen stora steg framåt. Nu – i sviterna av pandemin, finns det rent krasst minst tre olika alternativ för hur man kan arbeta.

Back to the office – socialt samspel och kulturbyggande

Ett av de vanligaste alternativen är en total återgång till det arbetssätt som rådde före pandemin. Många arbetsgivare föredrar att ha sina kollegor på arbetsplatsen, vilket det finns flera anledningar till. Det kan vara ansträngande för medarbetare att behålla fokus på arbetet och svårt att särskilja arbete från fritid. För många, inte för alla, blir produktiviteten lätt lidande, vilket förstås inte är bra. Alla former av teamwork eller kreativa processer blir också tveklöst bättre i det fysiska rummet.

 

Här gäller det att vara lika lyhörd som tydlig, lika affärsmässig i det korta som i det längre perspektivet.

Att träffas på kontoret är viktigt för många människors sociala behov och välmående, och det är därför många människor som har längtat till att få komma tillbaka till kontoren, inte minst de yngre generationerna. De sociala interaktionerna, kollegor emellan, skapar dessutom en lojalitet som vida överstiger den man känner för sin arbetsgivare. Ingen vill ju sätta en god kollega i sticket, eller hur? 

Det kanske övergripande starkaste argumentet för kontorsnärvaro kan ändå vara bibehållande och byggande av företagskulturen. Atmosfären, känslan, värderingarna och förhållningssätten går inte att förmedla på ett intranät utan kan egentligen bara överföras genom föredömlig handling.

Arbete helt på distans – rekryteringsarenan blir global

För en hel del företag öppnade totalt nya möjligheter upp sig under restriktioner och hemarbete. Dessa kan idag inte se någon som helst fördel i att besitta ett kontor som kostar pengar eller att begränsa rekryteringens upptagningsområde till närområdet. Här finns pengar att spara – som gärna används till medarbetarfrämjande åtgärder. Jaktmarken där den svårrekryterade kompetensen finns blir global i stället för lokal eller ens regional. Kollegorna kan med fördel sitta i Eslöv, Stratford-upon-Avon och Silicon Valley medan man själv befinner sig i Stockholm. Huvudsaken är att alla vet vad de ska göra och har tydliga målsättningar.

Arbetstagarna i denna typ av organisationer motiveras av att helt få styra sin arbetssituation och kunna arbeta från hela världen. Att arbeta hemifrån kan också vara lockande för de som bor långt från sitt arbete eller har svårt att hitta boende i samma stad. Rätt nyttjat, och med rätt IT-struktur, är detta en win-win för alla parter.

Hybridarbetet – med flexibilitet som attraktionskraft 

För många företag, med medarbetare som har arbetsuppgifter som går att utföra utanför kontorslokalerna, har en hybrid arbetsplats anammats. Det hybrida arbetet kan se väldigt olika ut men kännetecknas av att de anställda kan arbeta antingen hemifrån eller från kontoret efter överenskommelse med sin arbetsgivare. Uppläggen varierar i allt ifrån ”gör som du vill” till det mer vanliga att en bestämd dag i veckan är tillåten för arbete på distans.
 
Flexibiliteten i att kunna arbeta hemifrån någon dag emellanåt är något som uppskattas av många anställda, inte minst av de som ser det som en möjlighet att ta hand om barn, husdjur och hemmet mellan mötena eller chansen att ta en löprunda på morgonen istället för pendlingstid i bilen.

– Denna fråga är fortfarande, snart ett år efter att restriktionerna togs bort, på många sätt brännhet på många företag, säger Hogias HR-expert Erik Douglasson. Här gäller det att vara lika lyhörd som tydlig, lika affärsmässig i det korta som i det längre perspektivet. Det finns inga egentliga rätt eller fel utan handlar mycket mer om vilket typ av företag man är och vill vara, vilka samarbetsbehov som föreligger och vilka risker man som arbetsgivare kan se. För många bolag gav det oundvikliga hemarbetet under pandemin en fingervisning om det var en passande lösning eller inte, konstaterar Erik.

KUNSKAP & INSPIRATION
Distans- eller kontorsarbete i framtiden?

Undersökningar visar att distansarbete har fungerat bra under pandemin. Hur kan arbetslivet se ut i framtiden?

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Hur ska man leda på distans?

Niclas Blomström, bolagschef på Hogia Ferry Systems har många års erfarenhet och ger dig sina tips.

Läs mer
NYHETSBREV HR/LÖN
HR-info – insikter, inspiration och tips

Din kunskapskälla som ger dig insikt, inspiration och tips inom HR, lön, ledarskap, personal och hälsa.

Läs mer
Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig à jour med Hogias nyhetsbrev – kompetens direkt till din mejl!